Daňový systém sa neustále vyvíja či už na globálnej alebo lokálnej úrovni. Ekonomické zmeny a digitalizácia zásadne ovplyvňujú fungovanie daňového systému. Reformy v legislatíve, v praxi a v prístupe daňových orgánov prispievajú ku komplexnosti systému a môžu mať ekonomické dôsledky na podnikanie. Váš prístup k plneniu si daňových povinností je pod drobnohľadom verejnosti a ich nedodržanie môže narušiť vašu reputáciu.

Či už ste celosvetová skupina alebo lokálna firma my v KPMG rozumieme prekážkam, ktorým musíte čeliť. Vďaka rozsiahlym znalostiam účtovnej a daňovej legislatívy a napojeniu na celosvetovú sieť KPMG poskytujeme komplexné poradenstvo vrátane širokej škály špecializovaných služieb. V spolupráci s našimi expertmi nájdete tie správne riešenia ako spĺňať daňové povinnosti.

Ako vám vieme pomôcť

Kontaktujte našich daňových odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Súvisiaci obsah