• 1000

V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Parlament schválil možnosť uplatnenia rekreačných poukazov aj pre rodičov zamestnancov

Poskytovanie príspevku na rekreáciu prináša zamestnancom novú možnosť prenosu aj na rodiča. Zmeny vo využívaní rekreačných poukazov majú slúžiť ako efektívny nástroj na podporu cestovného ruchu na Slovensku.

Čítať viac »

Zamestnávanie absolventov základných škôl bez administratívnej záťaže

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce, ktorou uľahčuje zamestnávateľom zamestnať absolventov základných škôl (osoby staršie ako 15 rokov pred skončením povinnej školskej dochádzky).

Čítať viac »

Modernizácia DPH pravidiel - ViDA

Európska komisia predstavila na konci roka 2022 legislatívny balík – „DPH v digitálnom veku“. Opatrenia zamerané na zavedenie jednotných pravidiel na európskej úrovni, modernizáciu DPH systému a boj proti daňovým podvodom sa snažia prispôsobiť súčasnému digitálnemu podnikaniu.

Čítať viac »

Júnové novinky jednou vetou

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo návrh na zvýšenie súm stravného.
  • Finančná správa aktualizovala prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o  zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
    k 17. máju 2024.
  • Ministerstvo dopravy SR pripravuje nový návrh stavebného zákona.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo návrh novely zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev.
  • Vláda schválila nové nariadenie o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca
    v nadväznosti na novelu zákona o azyle.

Čítať viac »