Radoslav Krátky

Associate Partner, daňové poradenstvo

KPMG na Slovensku

Rado má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním komplexných daňových služieb pre lokálne a medzinárodné spoločnosti.

Rado pôsobí v KPMG od roku 2022. Pred tým viac ako 21 rokov pracoval pre globálnu poradenskú spoločnosť, v ktorej viedol rôznorodé daňové tímy na Slovensku a v zahraničí. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval niekoľko rokov v zahraničí a tiež zastával regionálnu funkciu pre poradenskú spoločnosť v 29 krajinách regiónov CEE a CIS. Rado je špecialistom na daňové poradenstvo a spolupracuje s klientami pri projektoch akvizícií, predajov a skupinových reorganizácií. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním komplexných daňových služieb pre lokálne a medzinárodné spoločnosti.

Rado je registrovaný daňový poradca na Slovensku (SKDP) a je aj členom Association of Chartered Certified Accontants (FCCA). Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.