Úspešný biznis si okrem interného rozvoja firmy mnohokrát vyžaduje reorganizáciu, napríklad zlúčením alebo rozdelením spoločnosti, prípadne predajom či kúpou jej časti alebo celej spoločnosti.  Vo všetkých prípadoch významnú úlohu zohrávajú dane, ktoré vedia zásadne ovplyvniť  transakciu. Je preto dôležité mať vyriešenú otázku daní ešte pred pristúpením k jej realizácii.

V rámci našich služieb vieme previesť klienta celým procesom fúzie alebo akvizície, od poradenstva pri počiatočnom zámere cez hĺbkovú kontrolu (due diligence) až po realizáciu transakcie a post-transakčnú podporu. Či už pri tom budete na strane predávajúceho alebo kupujúceho, na základe našich dlhoročných skúseností sú kľúčovými výzvami pre klientov hlavne nasledujúce otázky, na ktoré vám pomôžeme hľadať odpovede:

  • Ako by sme mali usporiadať našu transakciu tak, aby sme účinne maximalizovali zisk a znížili súvisiace daňové riziká?
  • Akým spôsobom použiť výsledok procesu hĺbkovej kontroly (due diligence) v náš prospech a akým spôsobom by mali byť výsledky hĺbkovej kontroly vykladané?
  • Ktoré argumenty a články zmluvy by sa mali použiť v procese prípravy príslušnej zmluvy o kúpe a pri jej vyjednávaní?
  • Ktoré sú daňovo najúčinnejšie stratégie prevzatia podniku a ako ich použiť?
  • Aké sú najúčinnejšie stratégie odchodu z trhu (exitu)?

Ako vám vieme pomôcť

Zapojením KPMG do procesu akvizície alebo podnikovej kombinácie získate na vašej strane partnera, ktorý vám pomôže čo najvýhodnejšie nastaviť transakciu pre vás a podporí vás pri rokovaniach s protistranou o riešeniach a prípadných kompromisoch.

V prípade cezhraničných transakcií vieme zabezpečiť podporu zahraničných kolegov v rámci celosvetovej siete KPMG.

Kontaktujte našich daňových odborníkov