Martin Zima

Associate Partner, daňové poradenstvo

KPMG na Slovensku

Martin je absolventom inžinierskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia podnikový manažment. Do KPMG na Slovensku nastúpil v roku 2006. V roku 2012 sa vrátil z vyslania v KPMG Singapore, kde získal aj medzinárodné skúsenosti. V súčasnosti pôsobí na pozícii associate partnera na oddelení daňového poradenstva. Martin má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti poskytovania daňovo - poradenských služieb lokálnym firmám, ako aj medzinárodným skupinám. Špecializuje sa najmä na transferové oceňovanie, daňové due diligence, poradenstvo v oblasti dane z príjmov právnických osôb a poradenstvo k DPH. Má skúsenosti s prácou s klientmi najmä v oblasti nehnuteľností, telekomunikácií, finančných služieb, energetiky, elektroniky a automobilového priemyslu. Hovorí plynule anglicky.

  • Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikový manažment

  • Certifikovaný slovenský daňový poradca

  • člen Slovenskej komory daňových poradcov