Pri dynamicky sa meniacej legislatíve je náročné zorientovať sa v daňových reformách, obzvlášť počas pandemickej situácie. Správne posúdiť, ktoré položky vstupujú do základu dane a ktoré sa môžu od základu dane odpočítať, si vyžaduje dokonalý prehľad o daňových predpisoch. Prehliadnutie zmeny v zákone sa môže ľahko prejaviť vo vašom daňovom priznaní a mať negatívne dôsledky.

Ako vám vieme pomôcť

Klientom ponúkame vypracovanie, prípadne kontrolu kalkulácie dane a daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb. V rámci prípravy daňového priznania je našim cieľom oboznámiť klientov s prípadnými daňovými rizikami a priblížiť im možnosti pre iné postupy.  Získate tak prehľad o prípadných daňových problémoch alebo oblastiach, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Zároveň klientom predložíme správu s identifikovanými pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami, ako aj s výpočtom splatnej dane a preddavkov na daň. 

Počas našej 30-ročnej praxe sme spolupracovali s klientmi z rôznych odvetví a v našom prístupe zohľadňujeme predmet činnosti klienta. Naši experti pravidelne sledujú daňové aktuality a všetky zmeny implementujú do procesu  zostavenia daňového priznania. 

Kontaktujte nás

Súvisiaci obsah