• 1000

Długoterminowy zrównoważony rozwój i odporność biznesowa firmy powinny znaleźć się w centrum każdej strategii biznesowej. Pandemia COVID-19 podkreśliła znaczenie zdolności firmy do amortyzowania wstrząsów i szybkiego reagowania na nowe sposoby pracy. Utrzymanie tego tempa może odblokować innowacyjność i potencjał organizacji w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG).

Skuteczna strategia ESG może pomóc w budowaniu odporności biznesowej i zapewnieniu sukcesu. Interesariusze firmy – od pracowników i klientów, po inwestorów i organy regulacyjne – oczekują różnych zachowań. Wiarygodność ESG może mieć wpływ na to, kto będzie w przyszłości klientem i partnerem firmy.

Nasze usługi

Pomagamy zidentyfikować i zrealizować możliwości rozwoju, które zapewnią długoterminową wartość, jednocześnie przyspieszając przejście na bardziej zrównoważony model biznesowy.

Wspieramy firmy w doskonaleniu i budowaniu odpowiedzialnej strategii biznesowej ESG poprzez:

  • identyfikację i zrozumienie ryzyk ESG dla firmy oraz dostępnych możliwości rozwoju,
  • ocenę i benchmarking dojrzałości firmy oraz określenie priorytetów organizacji i jej klientów,
  • ustalanie priorytetów strategii w celu zwiększenia wzrostu, wydajności i odporności, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zasady odpowiedzialnego biznesu są podstawą działań organizacji,
  • opracowanie programu realizacji strategii z odpowiednim zarządzaniem, kluczowymi kamieniami milowymi i aktywatorami oraz mierzalnymi celami.

Jak jeszcze pomagamy w realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu?

Zrównoważona strategia wartości

Pomagamy uzyskać jasne zrozumienie szans i zagrożeń związanych z ESG, identyfikując i priorytetyzując opcje, które tworzą długoterminową wartość i przewagę konkurencyjną. Nasze modułowe podejście wspiera firmy niezależnie od tego, gdzie się znajdują, z naciskiem na napędzanie wzrostu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Pomagamy identyfikować szanse i zagrożenia związane z gospodarką cyrkularną, eliminując marnotrawstwo i lepiej wykorzystując zasoby organizacji.

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Nasze zaangażowanie

Publikacje i webinaria