Frigjør tid til å skape ekte verdi

Nå som Microsoft 365 Copilot endelig er på markedet, representerer det et stort steg i hvordan AI vil påvirke arbeidshverdagen vår. Copilot kan frigjøre deg fra de manuelle, kjedelige oppgavene og la deg fokusere på det arbeidet som inspirerer deg og skaper ekte verdi.

Er Copilot fremdeles et fremmedord for deg, og lurer du på hvorfor du bør ha et forhold til det? Vi har oppsummert syv grunner til å glede seg til Copilot, og de kan du lese her.

«Oppsummer de viktigste punktene fra møtet»

Copilot bruker store språkmodeller og dataene fra organisasjonen din for å skape, redigere, sammenfatte og forbedre leveransene dine. Den kan svare på spørsmål, oppsummere møter og lage rapporter.

Skal du for eksempel formidle noe til teamet ditt, kan du gi den en naturlig språkkommando som: «fortell teamet mitt hvordan vi oppdaterte produktstrategien», og den vil generere en statusoppdatering basert på transkriberinger fra gårsdagens møter, e-poster og chattråder. Copilot vil utarbeide et relevant utkast eller svar ved å hente informasjon på tvers av organisasjonen etter ditt behov. 

For å kjøre raskt trenger du trygge veier

All databehandling skjer i Microsoft-applikasjonen, med samme sikkerhet og tilgangsstyring som allerede er der. Copilot verken deler eller bruker dataene dine til å trene AI. Din data – den dataen Copilot baserer seg på kan være alt fra to-do-listen du har lagt ut på Sharepoint, malen for styringsdokumenter eller AI-transkriberingen fra morgenmøtet. Det kan være chatlogger, møtedeltakelser eller den filen du glemte at ble delt med deg forrige uke.

Vi i KPMG har erfart at AI kommer inn og booster produktiviteten vår. Som en av Microsofts nærmeste partnere er vi helt klare på vår tilnærming til hvordan vi bistår våre kunder med å ta verdien ut av Copilot. Derfor bruker vi begrepet «Trusted AI» for vår helhetlige AI-tankegang med fokus på at tydelig verdiskaping gjøres på en trygg og ansvarlig måte.

Noen viktige sjekkpunkter før du går i gang

Før du går i gang med å bruke denne nye, personlige assistenten er det viktig at fundamentet er teknisk sikkert. For å sikre riktig tilgang og sikker adopsjon er det flere punkter som må valideres og kontrolleres før co-piloter kan skaleres ut i organisasjonen:

  • Skaff deg nødvendig innsikt i hva som er mulig med teknologien og hvordan dette har relevans for din bransje. Lag gjerne en sjekkliste
  • Vurder bruksområder opp mot de strategiske målene og hvordan teknologien kan være med å skape praktisk verdi. Bruksområdene bør evalueres mot grunnleggende lisenskrav og videre skalering
  • Eksperimenter og adopter ulike AI-applikasjoner og assistenter. Start med å teste ut noen piloter
  • Sikre et kvalitetssikkert, datadrevet fundament med integrasjoner og fleksible omstillinger av intelligente arbeidsprosesser
  • Ivareta nødvendig sikkerhet og personvern.
  • Etabler gode mekanismer og virksomhets- og risikostyring.

Copilot er et banebrytende produktivitetsverktøy som nå i første omgang er tilgjengelig for større organisasjoner. Men uavhengig av om du jobber i en stor eller liten organisasjon, bør du forberede deg på at den før eller siden også kan få en viktig plass i din arbeidshverdag.

Det er viktig å være sikker på at tilstrekkelige avveininger og hensyn har blitt tatt med tanke på bruksområder, datafundament, sikkerhetskontroller, virksomhetsstyring og verdiskaping. Da kan det være lurt å ha en god rådgiver på laget, som sitter på gode rammeverk, kompetanse og erfaring med verktøyene du vurderer å implementere i din virksomhet.


Ta kontakt med vårt AI-senter

Vi har mange rådgivere som engasjerer seg for ny teknologi og kunstig intelligens. De jobber alle med hvordan vi kan bruke nye verktøy best mulig for å nå forretningsmål. Noe du lurer på? Her er noen av dem du kan snakke med om AI i din virksomhet.Mer om AI fra våre eksperter