Lars Ryland

Senior Manager

KPMG in Norway

Lars er senior manager i den fremtidsrettede avdelingen Technology Adoption i KPMG. Han arbeider med endring, prosjektledelse og samhandlingsverktøy. Han leverer teknologidrevet endring for forretningen, med fokus på nye måter å jobbe på. Med en blanding av teknisk forståelse og presis kommunikasjon leverer Lars gevinster sammen med mennesker fra en rekke tverrfaglige felt. Noen eksempler på dette er kunstig intelligens (M365 Copilot), digtial transformasjon og endringsledelse.

Kontakt

E-post: lars.ryland@kpmg.no  
Telefon: +47 90 97 66 69
LinkedIn

  • 2014, Mastergrad i Informasjonssystemer, UiA

  • M365

  • ITIL

  • PRINCE2

  • 2021 - d.d., KPMG AS, Manager

  • 2017 – 2021, Accenture, Consultant