Pri zakladaní alebo rozširovaní firemnej činnosti sa podnikatelia nemusia spoliehať len na vlastné zdroje, ale môžu sa obrátiť aj na štát. Slovenská republika v rámci programu zvyšovania konkurencie schopnosti a rozvoja menej vyspelých regiónov už niekoľko rokov podporuje prostredníctvom regionálnej investičnej pomoci počiatočné investície do projektov v priemyselnom odvetvi a službách. Žiadatelia o túto pomoc musia spĺňať viacero podmienok, predložiť ministerstvu hospodárstva SR vypracovanú žiadosť s podrobnými informáciami o svojom projekte a prejsť procesom schvaľovania.

Čo je regionálna investičná pomoc?

Ministerstvo hospodárstva SR poskytuje investičnú pomoc na náklady spojené so zakladaním, rozširovaním alebo diverzifikáciou produkcie v projektoch priemyselnej výroby, technologických centier (R&D) alebo centier podnikových služieb (SSC). Táto pomoc je určená malým aj veľkým firmám, domácim ale aj zahraničným, ktoré sú registrované na Slovensku. Maximálna výška investičnej pomoci záleží od regiónu, v ktorom firma plánuje svoje aktivity založiť alebo rozšíriť, a je poskytovaná vo viacerých formách: daňová úľava, finančný príspevok, príspevok na novovytvorené pracovné miesta alebo nájom, prípadne predaj nehnuteľnosti za zvýhodnenú cenu.

investičná pomoc

Ako vám vieme pomôcť

  • Identifikácia vhodnej lokality pre investíciu
  • Prezentácia možností čerpania investičnej pomoci a iných schém pomoci na Slovensku
  • Predbežná analýza investičného zámeru
  • Získanie nezáväzného stanoviska MH SR k investičnému zámeru
  • Vypracovanie a predloženie žiadosti o investičnú pomoc
  • Komplexné poradenské a compliance služby v období po predložení žiadosti (vrátane daňových a právnych služieb)
  • Ďalšie služby, týkajúce sa investičnej pomoci (registrácia v registri partnerov verejného sektora, auditné overenie povinne predkladaných správ, atď.)

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.