Rada partnerov KPMG na Slovensku sa rozšírila od 1. októbra 2022 o štyroch nových associate partnerov, ktorí posilnia strategický rozvoj firmy a vzťahy s klientmi.

Lýgia Fullbrook, Eva Švigarová, Štefan Karšay a Michal Maxim majú rozsiahle skúsenosti v rámci poradenských a audítorských služieb, najmä čo sa týka talent manažmentu, finančných služieb, digitalizácie a štandardizácie procesov v oblasti auditu, účtovného poradenstva pre poisťovne, ako aj v oblasti riadenia rizík a ESG transformácie. 

Lýgia Fullbrook

Lýgia vedie zákaznícke služby Talent Solutions a zároveň je sektorovou líderkou pre centrá zdieľaných služieb. V KPMG pôsobí od roku 2006. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb pri vyhľadávaní a výbere kandidátov na finančné pozície, ktoré sú postavené na inovatívnom prístupe k najlepším talentom. „Nie je jednoduché nájsť kvalitných ľudí so správnymi skúsenosťami a mysľou nastavenou na ďalšie vzdelávanie, a zároveň zaručiť, že budú zdieľať podobné hodnoty ako existujúci tím. Je pre nás dôležité, aby bol klient spokojný a cenil si kvalitu ľudí, dostával od nás pridanú hodnotu,“ hovorí Lýgia Fullbrook.

Prečítajte si rozhovor >

Eva Švigárová

Eva je novou partnerkou na oddelení auditu. Venuje sa najmä centralizácii a štandardizácii aktivít v KPMG so zameraním na auditné procesy a postupy. Podieľa sa na zavádzaní inovácií a nástrojov na zefektívnenie a skvalitnenie auditných výstupov. Viedla digitalizáciu modelu poskytovania auditu, čím zásadne posunula štandardné poskytovanie služieb. Medzi jej klientov patria najmä centrá zdieľaných služieb. „Napriek tomu, že sme ako odvetvie silne regulovaní, prenikanie nových inovatívnych riešení do našej práce je nezastaviteľné. Týka sa to nielen nových spôsobov komunikácie, ale aj oblasti spracovania a vyhodnocovania dát, prípravy auditnej dokumentácie, monitoringu stavu zákazky a ďalších. Bude pre nás výzvou vyhodnotiť, ktoré z ponúkaných riešení má najväčší dopad na efektívnosť a kvalitu,“ hovorí Eva Švigárová.

Prečítajte si rozhovor >

Štefan Karšay

Štefanje novým partnerom pre auditové zákazky a zaroveň sektorovým lídrom pre finančné služby. Venuje sa tiež účtovnému poradenstvu pre poisťovne. Do KPMG nastúpil v roku 2013 a počas svojho pôsobenia získal bohaté skúsenosti s poskytovaním audítorských a poradenských služieb. Svoje odborné znalosti a schopnosť iniciovať a posilňovať vzťahy s klientmi spája spôsobom, ktorý prináša výsledky a zmysluplné pracovné spojenia. „Ako auditový partner sa v rámci poradenstva pre poisťovne zameriavame aj na aplikovanie nových štandardov. Tu vidím najväčší priestor sa neustále rozvíjať a prinášať nové prístupy,“ povedal Štefan Karšay.

Prečítajte si rozhovor >

Michal Maxim

Michal sa zameriava na poradenstvo v oblasti riadenia finančných a komoditných rizík a v oblasti ESG transformácie. Do jeho portfólia patria aj auditoví klienti z finančného sektora. Má viac než 19 rokov skúseností s poskytovaním audítorských a poradenských služieb medzinárodným finančným skupinám. V rámci KPMG tiež pracoval v Hongkongu, kde sa špecializoval na oceňovanie finančných derivátov. „Mojou víziou je vybudovať silný tím, ktorý by bol vnímaný ako relevantný hráč v regióne – či už v oblasti riadenia finančných rizík alebo ESG riešení,“ dodáva Michal Maxim.

Prečítajte si rozhovor >


Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás