• 1000

Eva Švigárová

Associate partner

Eva je z Prešova, je absolventkou Ekonomickej Fakulty Košickej Univerzity. Do KPMG nastúpila hneď po štúdiách kde sa od začiatku venuje auditu účtovných závierok v súlade so slovenskou legislatívou, IFRS a US GAAP.

V rozhovore si prečítate aký má Eva cestovateľský cieľ, prečo išla na svoj prvý klientsky projekt zbalená v papierovej taške, ale aj akú má na svojej novej pozícii víziu.


1. Čo je tvoje zameranie na súčasnej pracovnej pozícii a čo ťa na tom najviac napĺňa a baví?

V súčasnosti vediem tri tímy, ktoré napriek rozdielnej podstate, práce spája snaha o centralizáciu a štandardizáciu, a tým aj o budovanie špecializácie a konkrétnych vedomostí pri určitých typoch aktivít.

Prvým a zároveň najväčším z nich je Standardized Audit Group (SAG), ktorý sa zameriava na poskytovanie „end-to-end“ auditu určitých homogénnych skupín našich auditných klientov. Aplikovaním štandardných postupov pri auditovaní vybraných oblastí, komunikácii s klientom, získavaní a spracovaní podkladov či reportovaní výsledkov sa snažíme zvyšovať efektivitu a to pri zachovaní vysokej úrovne kvality. Počet klientov, na ktorých môžeme tieto štandardné postupy aplikovať je v našom office pomerne rozsiahly, preto do postupného budovania a zefektívňovania procesov spojených s týmto tímom vkladám veľa času, energie a nadšenia.

Druhým tímom je tím SSC, ktorý pokrýva vybrané, opakujúce sa aktivity auditného i administratívneho charakteru. Rozsah aktivít a ich komplexnosť sú rôzne a neustálym sledovaním požiadaviek nielen z interného ale aj externého prostredia sa snažíme ponuku týchto služieb udržiavať ako sa hovorí „up-to-date“. Aj v tomto tíme sa snažíme udržiavať krok s inováciami a nasadzovaním rôznych nástrojov či automatizovaných riešení, cielime k efektívnemu dodávaniu výstupov.

Tretím tímom je IRM alebo tím IT audítorov, ktorí dodávajú svoju expertízu pri pokrývaní IT rizík u našich auditných klientov. Tento tím vediem skôr z pozície business lídra, čo znamená, že dozerám na zabezpečenie dostatočných zdrojov, ich správnu štruktúru a kvalitných tréningov.

Ak by som mala v skratke popísať, čo ma na mojej práci baví, tak je to najmä rozmanitosť výziev, úloh a ich dynamika, ale aj potreba extrémnej prispôsobivosti a rýchleho rozhodovania. Zároveň sa dennodenne stretávam s kolegami z rôznych oddelení a už roky je pre mňa inšpirujúce spoznávať nové „zákutia“ našej spoločnosti.

2. Aká je tvoja vízia na najbližšie roky a v čom vidíš najväčšiu výzvu?

Moja vízia „future auditu“ stojí na štruktúre a štandardizácii. Na centralizácii určitých aktivít a vytváraní „subject matter expertov“, ktorí svojou expertízou podporujú ostatné tímy pri riešení zložitých a komplexných problémov. A v neposlednom rade sa moja vízia spája so silnou podporou a zavádzaním nových inovatívnych riešení a technológií.

Napriek tomu, že sme ako odvetvie silne regulovaní, prenikanie nových inovatívnych riešení, ktoré nám pomáhajú v našej dennodennej práci, je nezastaviteľné. Je spojené nielen s novými spôsobmi komunikácie s našimi klientmi, kolegami, či regulátormi, ale aj s oblasťami ako sú spracovanie a vyhodnocovanie dát, príprava auditnej dokumentácie, monitoring stavu zákazky a mnoho iných.

Najväčšou výzvou pre mňa ostáva vedieť vyhodnotiť, ktoré z ponúkaných riešení má najväčší efekt a dopad na spomínanú efektívnosť a kvalitu avšak pri zohľadnení špecifík, ktoré ako spoločnosť máme. Ďalšou výzvou, rovnako kľúčovou, je schopnosť presvedčiť budúcich užívateľov o výhodách, ktoré tá či oná zmena prináša. Vnímam, že po posledných takmer troch rokoch neustálych zmien a nestability v spoločnosti, ľudia začínajú byť rezistentní voči novým nápadom a riešeniam. Preto načasovanie správnej a dostatočne detailnej komunikácie týkajúcej sa zmeny, považujem za výzvu týchto čias.

Samozrejme mi nedá nespomenúť aj výzvy týkajúce sa získavania nových a udržiavania súčasných kolegov. Turbulentné časy spojené so znižujúcou sa demografickou krivkou nám stavajú do cesty prekážky, každopádne ja stále verím v jedinečnosť našej firemnej kultúry, neutíchajúcu a všadeprítomnú ochotu si pomáhať a to vo mne udržiava nádej aj v tých najťažších chvíľach.

Najväčšou výzvou pre mňa ostáva vedieť vyhodnotiť, ktoré z ponúkaných riešení má najväčší efekt a dopad na spomínanú efektívnosť a kvalitu avšak pri zohľadnení špecifík, ktoré ako spoločnosť máme. Ďalšou výzvou, rovnako kľúčovou, je schopnosť presvedčiť budúcich užívateľov o výhodách, ktoré tá či oná zmena prináša.

3. Aké boli tvoje kariérne začiatky, a čo sa odvtedy v tvojej pracovnej náplni najvýraznejšie zmenilo?

Úprimne priznám, že táto profesia si ma našla sama a že je to láska na celý život.

Počas vysokej školy a ani po jej ukončení som o svojom živote nemala jasnú predstavu, preto som sa s „čistým štítom a jasnou mysľou“ presťahovala do Bratislavy. O KPMG som sa dozvedela prostredníctvom môjho brata Martina, ktorý v tom čase skúsený senior 😊, v júli roku 2004 som absolvovala pohovor s úžasným Richardom Farkašom a ešte v ten deň som sa stala súčasťou KPMG rodiny.

Prvých pár rokov som pracovala na auditoch rôznych komerčných klientov. Postupne som (okrem postupu v súkromnom živote keď som sa stala dvojnásobnou mamou) presedlala na audity rôznych slovenských či európskych skupín a veľká zmena v mojom živote nastala v roku 2013, kedy sa môj profesijný život spojil s auditovaním centier zdieľaných služieb (SSC). Práve tento impulz mi ukázal, v ktorej polohe sa cítim najlepšie a v neposlednom rade prispel aj k môjmu profesijnému rastu. 

Inšpirujú ma ľudia, ktorí ma obklopujú a ktorí dokážu výnimočné veci. Ale také obyčajno-výnimočné.

4. Máš svoj profesijný vzor alebo osobnosť, ktorá ťa inšpiruje?

Popravde, ja nemám nejaké konkrétne vzory či už z politického alebo kultúrneho života. Inšpirujú ma ľudia, ktorí ma obklopujú a ktorí dokážu výnimočné veci. Ale také obyčajno-výnimočné. Napríklad ľudia s darom reči, ktorí vedia komunikovať tak, že ich druhá strana počúva a uznáva; ľudia, ktorí svojimi činmi nezištne pomáhajú druhým a nič za to nechcú;  ľudia, ktorí svojou pozitívnou energiou vedia potiahnuť tím aj v tých najťažších časoch, ale aj takí, ktorí sú vo svojom odbore experti a napriek tomu ukazujú rešpekt voči tým menej skúseným.

Ak by som mala spomenúť len jedno meno, bol by to Marc Derydt, ktorý ma ako partner pomaly, cielene a trpezlivo formoval a ktorému vďačím za to (ale teda nielen jemu), kde som a čo som vo svojom živote dosiahla. 

5. Spomínaš si na svoj prvý deň v KPMG na Slovensku?

Áno, aj keď to nebol taký typický prvý deň, pretože sme už dva mesiace s ostatnými nováčikmi zarezávali na kurzoch ACCA i na našich interných audítorských školeniach.

Každopádne prvý deň v práci, v office, som hneď pri príchode zistila, že namiesto plánovaného nástupu na oddelenie bankingu nastupujem na oddelenie commercial B (oddelenie, ktoré zastrešovalo klasických komerčných klientov, výrobné a služby poskytujúce spoločnosti). To vo mne hneď spustilo prúd pochybnosti, pretože som na školeniach pri témach týkajúcich sa zásob veľmi nedávala pozor.

Tento úvodný šok vystriedal hneď druhý, keď mi starší kolega oznámil, že na ďalší deň odchádzame do Prahy na služobnú cestu... v tom čase som ešte nemala ani malý cestovný kufor a tak som celú svoju garderóbu zbalila do papierovej tašky. Každopádne služobná cesta dopadla na výbornú a ešte dlho potom mi ostatní túto prvú zahraničnú audítorskú skúsenosť závideli 😊.

6. Čo máš rada na KPMG?

More možností. Sú tu, sú otvorené a čakajú, kým po nich niekto siahne. Možno niekedy nie sú viditeľné na prvý pohľad, ale odvážna a otvorená myseľ ich nájde.

Zároveň je to toľko „omieľaná“ ale neutíchajúco inšpirujúca firemná kultúra. Jedinečnosť ľudských pováh, vzájomná pomoc a podpora, expertíza i rešpekt, ktorý cítiť z každej strany. Unikát. 

7. Ako rada tráviš svoj voľný čas a čo je jedna vec, ktorú o tebe nevieme?

Rada relaxujem pri upratovaní a ešte radšej pri žehlení. Milujem prechádzky so psom a  turistiku, ku ktorej ma priviedol manžel. Okrem kratších výletov s deťmi sme zaviedli tradíciu zdolávania najvyšších vrcholov v okolitých krajinách. Zatiaľ sme zdolali Slovensko,  Slovinsko, Čechy i Maďarsko, na budúci rok nás čaká Poľsko, ku ktorému určite pridáme aj nejaké ferratové výstupy v Dolomitoch.

A čo o mne nie je známe? No niektorí to vedia, ale som extrémny ranostaj. Bez problémov vstanem o štvrtej ráno a fungujem na sto percent. Samozrejme večerný nástup do postele je tak pomerne skorý (medzi 21.00-22.00), a tak sme s manželom, ktorý je „nočná sova“ spánkovo nekompatibilný 😊. Okrem toho by som ešte mohla prezradiť, že mám slabosť na dru tyčinky. Som schopná ich jesť namiesto raňajok, obeda i večere, zas a znova.

8. Kebyže si môžeš vybrať jednu super-schopnosť, ktorá by to bola a prečo?

Chcela by som sa vedieť v každej chvíli správne rozhodnúť. Predvídať dopady, vlastne tak trosku vedieť čítať budúcnosť. Ale len trošku...