Avancerad dataanalys och AI

KPMG har lång erfarenhet av att vara en datadriven verksamhet inom alla våra affärsområden. Vi har sedan ett antal år tillbaka kompletterat denna kompetens med att bygg upp en kraftfull förmåga att utveckla, implementera och förvalta digitala och datadrivna tjänster inom ramen för en global samarbetsorganisation som kallas KPMG Lighthouse.

Inom KPMG Lighthouse finns mer än 14 000 data- och AI-specialister, och verksamheten kompletteras med så kallade Insights Centers runtom i världen. KPMGs Insights Centers är fysiska upplevelse-, inspirations- och samarbetsplatser där vi tillsammans med våra kunder på ett konkret sätt använder data och olika innovativa idéer för att hitta de mest verksamhetsutvecklande och värdeskapande lösningarna. Ett av KPMG:s Insights Center är beläget på Lindholmen i Göteborg.

KPMG hjälper dig att gå längre när det gäller att strukturerat bedriva datainsamling och konvertera data till handlingsbara insikter. Insikter som driver tillväxt, kostnadsbesparingar och som minskar verksamhetsriskerna. Microsoft dataplattform tillhandahåller det mesta som behövs i denna datadrivna affärsutveckling och kombinerar data, tjänster och gemensamma kunskaper till värdebaserade lösningar.

Microsoft och KPMG har även investerat i ett gemensamt och globala innovationscenter; Digital Solution Hub, som tillhandahåller våra kunder en bred lösningsportfölj av molnbaserade och förpaketerade lösningar baserade på Microsoft Azure-plattformen.

Digital Solution Hub, KPMGs kompetenscenter för datadrivna lösningar, våra Insight Centers samt inte minst våra specialister inom verksamhetsrådgivning, revision och skatterådgivning, förenar Microsofts intelligenta molntjänster och AI-teknologi med KPMGs erfarenhet inom affärsutveckling, styrning och kontroll samt intelligent automation – allt med syftet att stödja våra kunder i att bli lönsammare och mer effektiva, samt för att få kontroll på de risker som finns inom alla typer av verksamheter i en digital värld.

Kontakta oss