Står din organisation inför en modernisering? För att förbli konkurrenskraftig i en miljö med ökad reglering och granskning behövs tvärvetenskapliga lösningar för att möta de olika behoven.

KPMG:s allians med SAS Institute ger ditt företag eller din organisation branschkunskap och erfarenhet från KPMG:s specialister som arbetar med SAS mjukvaruplattform. Hos oss hittar du tjänster inom:

Redovisningsförändringar och standarder (CECL, IFRS 9, IFRS 17)

  • Alliansen möjliggör bland annat för våra kunder att kalkylera livstiden på förväntade kreditförluster, aggregerade data för att fastställa datakvalitet, möta sofistikerade modelleringskrav som tar hänsyn till riskhantering och redovisningsstandarder samt implementera en transparent, reviderbar och repetitiv process för ECL-kalkyler.

Model Risk Management (MRM)

  • Tillsammans låter KPMG och SAS organisationer att nyttja teknik för att öka effektiviteten genom hela MRM-processen, för att öka värdet för intressenter och affärsanvändare. KPMG:s erfarna konsulter inom Risk Management kan skräddarsy en implementation av er MRM-lösning som tillåter er organisation att hantera risk, öka effektiviteten och skalbarheten samt låter er organisation fokusera på det som verkligen är viktigt.

Anti-Money Laundering (AML)

  • Tack vare vår allians kan KPMG och SAS tillsammans förstärka AML-transaktioner genom att bevaka våra kunders system med Artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning för att skapa en trovärdig modell kring volmen av falsk positiv.

Monitorering for Procurement Integrity

  • SAS och KPMG:s integrerade och dynamiska Procurement Integrity-lösning, skräddarsyr behoven för vår kunds industri, geografiska position och operativa modell. SAS och KPMG erbjuder en industriledande Procurement Integrity-lösning som baseras på följande:
  1. KPMG:s nätverk med över 3 000 experter som tar hänsyn till kundens industri, geografiska position och övriga kundfaktorer.
  2. SAS avancerade analysplattform för att effektivt organisera data, upptäcka avvikelser, anpassning till förändrade villkor och bevakning av potentiellt bedrägeri.
  3. Skräddarsydd leveransmodell som anpassas till kundens behov och kapacitet.

KPMG & SAS Institute Cloud Acceleration Centers

  • Våra gemensamma center kan hjälpa ditt företag med molnmigreringen – från design och utformning till implementering – på ett mer kostnadseffektivt och snabbare sätt. Samarbete ligger i fokus på de tech-drivna centren, där teamen består av experter från flera olika områden – redo att hjälpa dig att maximera potentialen av molnet.

Kontakta oss

Nyheter