• 1000

Klienci, pracownicy, inwestorzy, organy regulacyjne i opinia publiczna kładą większy niż kiedykolwiek wcześniej nacisk na kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG). Prowadzi to do zmian w możliwościach pozyskiwania kapitału przez kredytobiorców korporacyjnych, a także w sposobie jego dystrybucji przez usługi finansowe. Zrównoważone finanse nagradzają tych, którzy osiągają dobre wyniki w zakresie czynników ESG, które sygnalizują bardziej odporny i zrównoważony biznes. Zrównoważone finansowanie umożliwia kredytodawcom przestrzeganie przepisów podczas oferowania nowych produktów i daje kredytobiorcom więcej możliwości.

Możliwość zrównoważonego finansowania dla pożyczkodawców, podmiotów zarządzających aktywami i ubezpieczycieli.

Firmy świadczące usługi finansowe mają do odegrania wyjątkową rolę we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju do szerszej gospodarki.

Nowe przepisy i regulacje wymuszają tempo zmian. Pandemia COVID-19 pokazała, że organizacje mogą korzystać z nowych sposobów pracy szybciej, niż kiedykolwiek sądziliśmy, że to możliwe. Uczynienie ze zrównoważonych finansów podstawowej części strategii inwestycyjnej nie jest już wyborem – to konieczność.

Pomagamy bankom, ubezpieczycielom i podmiotom zarządzającym aktywami:

 • przestrzegać przepisów unijnych, dot. ujawniania informacji o tym, komu pożyczają, w co inwestują i kogo ubezpieczają
 • przekształcić swój model biznesowy, w tym technologię i kulturę organizacyjną, aby umożliwić przejście na finansowanie zrównoważonych działań,
 • opracować strategie dla klientów osiągających słabe wyniki w kwestiach ESG – na przykład poprzez ustalanie celów i podejście oparte na współpracy lub poprzez dezinwestycję,
 • projektować i zapewniać kredytobiorcom opcje finansowania ESG, które nie tylko zachęcają ich do zrównoważonej działalności, ale są bardziej konkurencyjne cenowo.

Możliwość zrównoważonego finansowania dla kredytobiorców korporacyjnych

Uwzględnienie czynników ESG w transakcjach dotyczących długu korporacyjnego zapewnia kredytobiorcom dwie główne korzyści: dostęp do najszerszych pul kapitału oraz wymierne korzyści z wyceny długu, jeśli są w stanie wykazać pozytywny wpływ ESG.

Struktury transakcji ewoluują, aby wyjść poza patrzenie wyłącznie na „zielone” inicjatywy. Rośnie liczba transakcji skupiających się na aspektach społecznych lub związanych z zarządzaniem – takich jak praktyki zatrudnienia, różnorodność zarządu i dostęp do edukacji.

Pomagamy kredytobiorcom korporacyjnym:

 • ocenić i wzmocnić możliwości finansowania kwestii ESG,
 • zidentyfikować potencjalne podmioty finansujące kwestie ESG,
 • negocjować warunki finansowania ESG, aby były zgodne z celami strategicznymi organizacji,
 • optymalizować ratingi kredytowe w oparciu o czynniki ESG.

Pozostałe usługi dla zrównoważonego finansowania

Transformacja w oparciu o nowe przepisy

Pomagamy dostawcom i odbiorcom finansowania w przekształceniu ich modeli operacyjnych w celu dostosowania się do nadchodzącej fali nowych regulacji. Pomagamy wdrożyć w działalność kwestie ESG, aby uzyskać strategiczną przewagę.

Nasze usługi w zakresie zrównoważonej transformacji finansów obejmują:

 • ocena dojrzałości ESG,
 • dekompozycja regulacyjna ESG,
 • projekt i wdrożenie docelowego modelu operacyjnego ESG,
 • edukacja ESG w celu podniesienia umiejętności pracowników,
 • ocena ryzyka portfela ESG i scoring ESG oparty na sztucznej inteligencji,
 • wyceny ESG i due diligence.

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Nasze zaangażowanie

Publikacje i webinaria