• 1000

Z radością prezentujemy Państwu serię artykułów „Perspektywy KPMG”. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie szybkość adaptacji stanowi kluczowy wyznacznik sukcesu, dostrzegamy, że fundamentalnym elementem staje się świadoma proaktywność. Ewolucja technologii, zmieniające się preferencje konsumentów i globalne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem wymagają ciągłej strategicznej refleksji i analizy trendów biznesowych. Dlatego też pragniemy przedstawić Państwu nasze spojrzenie na najnowsze kierunki, które będą kształtować krajobraz gospodarczy w roku 2024.

Najważniejsze trendy w sektorze finansowym

AI i zaawansowana analiza danych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej analizy danych w celach optymalizacji działania instytucji finansowych obejmuje szereg obszarów. Wśród możliwych zastosowań AI znajduje się optymalizacja procesów sprzedaży, takich jak kształtowanie polityki cenowej (w tym dynamiczny pricing), optymalizacja działań marketingowych (np. zaawansowana segmentacja klientów, analizy behawioralne prowadzące do hiperpersonalizacji), wsparcie w postaci wirtualnych asystentów sprzedaży, automatyzacja pracy powtarzalnej i procesów back office oraz wykrywanie fraudów.

Omnikanałowy model sprzedaży

Współcześni klienci oczekują omnikanałowych ścieżek obsługi, ceniąc nowoczesne rozwiązania i elastyczność w dostępie do usług. Model omnichannel zapewnia spójność komunikacji niezależnie od kanału kontaktu, elastyczne dopasowanie się banku lub ubezpieczyciela do preferencji klienta, wsparcie cyfrowej samoobsługi za pomocą asystentów oraz zaawansowane analizy umożliwiające personalizację usług.

Digitalizacja procesu kredytowego dla klientów korporacyjnych

Digitalizacja procesu kredytowego dla klientów korporacyjnych to kolejny etap w rozwoju instytucji finansowych. Po latach inwestycji w automatyzację obsługi klienta indywidualnego, obecnie coraz więcej uwagi poświęca się procesom kredytowym dla przedsiębiorstw. Wdrażane są systemy workflow, CRM oraz rozwiązania do pozyskiwania i archiwizacji danych, usprawniające obsługę wniosków kredytowych oraz procesy decyzyjne. Ta transformacja prowadzi do obniżenia kosztów oraz skrócenia czasu potrzebnego na podjęcie decyzji kredytowej.

Integracja usług finansowych z niefinansowymi (embedded finance)

Embedded finance stanowi nowy trend zmian w modelu dystrybucji, który zapowiada przyszłość polskich usług finansowych. Ten nowoczesny system, wykorzystując korzyści „tradycyjnego” modelu, umożliwia bankom i ubezpieczycielom oferowanie swoich usług nowej grupie klientów. Ta integracja usług finansowych z niefinansowymi otwiera drzwi do nowych możliwości, przynosząc korzyści zarówno dla konsumentów, jak i instytucji finansowych, które mogą dostarczać swoje produkty i usługi w bardziej efektywny i dostępny sposób niż kiedykolwiek wcześniej.

Iwona Galbierz-Strauch

Fintech

Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz narzędzi i usług fintech staje się coraz popularniejsze na rynku usług finansowych. Rozwiązania chmurowe, różnorodne kanały dostępu do usług oraz platformy komunikacji elektronicznej, wspierane dynamicznym rozwojem fintech, odgrywają coraz większą rolę we wspieraniu sprzedaży, interfejsów użytkownika oraz wewnętrznych procesów.

Wyzwania na drodze do zerowego zużycia energii netto

Wyzwania związane z dążeniem do zeroemisyjności stają się coraz bardziej istotne. Skrót ESG przestał być jedynie modą, stając się realną potrzebą. Liderzy sektora bankowego zdają sobie sprawę, że interesariusze oczekują konkretnych strategii w tym zakresie, które zostaną zintegrowane w ich modele biznesowe. Dodatkowo, coraz większa presja regulacyjna dotycząca ESG wywiera wpływ na sektor finansowy. W odpowiedzi na te oczekiwania, instytucje finansowe opracowują rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój swoich klientów, w tym inicjatywy takie jak zielone finansowanie.

Postępująca konsolidacja sektora finansowego w Polsce

Wzrost obciążeń finansowych dla uczestników sektora bankowego w Polsce sprzyja dalszej konsolidacji sektora. Wymogi regulacyjne dotyczące wypłacalności oraz składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wraz z dodatkowymi obciążeniami, takimi jak wakacje kredytowe czy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawiają, że jedynie duże podmioty posiadające zdywersyfikowany portfel kredytowy i stabilną pozycję kapitałową będą w stanie sprostać tym wyzwaniom w przyszłości. 

Skontaktuj się z nami

Jak możemy pomóc?