• 1000

Z radością prezentujemy Państwu serię artykułów „Perspektywy KPMG”. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie szybkość adaptacji stanowi kluczowy wyznacznik sukcesu, dostrzegamy, że fundamentalnym elementem staje się świadoma proaktywność. Ewolucja technologii, zmieniające się preferencje konsumentów i globalne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem wymagają ciągłej strategicznej refleksji i analizy trendów biznesowych. Dlatego też pragniemy przedstawić Państwu nasze spojrzenie na najnowsze kierunki, które będą kształtować krajobraz gospodarczy w roku 2024.

Era nowoczesnego HR

Ograniczenie nieprzejrzystych zasad wykorzystywania sztucznej inteligencji oraz rozmytej odpowiedzialności pracowników za wyniki pracy AI

Sztuczna inteligencja usprawnia pracę, lecz to człowiek podejmuje decyzje o zakresie jej wykorzystania. Kadra menedżerska powinna w klarowny sposób określić zasady i przygotować pracowników do (współ)pracy z AI oraz ustanowić odpowiedni nadzór nad efektami pracy. 

Nadszedł najwyższy czas na weryfikację poziomów wynagrodzeń przed wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących gender pay-gap

Spółki powinny z wyprzedzeniem przygotować się do wdrożenia dyrektywy europejskiej dotyczącej przejrzystości płac poprzez weryfikację stosowanych siatek wynagrodzeń, przegląd różnic w wynagrodzeniach pracowników na tych samych stanowiskach oraz przygotowanie się do komunikowania wysokości płac pracownikom. 

Widoczne zmiany w zapotrzebowaniu na umiejętności

Firmy poszukują pracowników o wysokich specjalizacjach, posiadających głębokie zrozumienie biznesu, gotowych do efektywnej współpracy i wyposażonych w zaawansowane kompetencje technologiczne, niezależnie od konkretnego stanowiska. Wzrasta również zapotrzebowanie na innowacyjność oraz kreatywność.

Trudności w powrotach pracowników do biur

Zarządzający chętnie zobowiązaliby personel do pełnego powrotu do biura, jednak większość pracowników preferuje znaczący udział pracy z domu. Wprowadzenie obowiązku pracy stacjonarnej mogłoby skutkować wypowiedzeniem warunków umowy przez zatrudnionych. Menedżerowie, przy aktywnym wsparciu działu HR, mają za zadanie stworzenie takiego otoczenia, które uczyni pracę w biurze na tyle satysfakcjonującym doświadczeniem, aby skłonić pracowników do samodzielnej decyzji o powrocie.

Iwona Sprycha

Nowe paradoksy zarządzania

Liderzy stoją obecnie przed koniecznością dostosowania zespołu do dynamicznych zmian, wynikających m.in. z postępu technologicznego. Muszą jednocześnie dbać o retencję kluczowych pracowników, na których zmiany wywierają znaczący wpływ. Oczekuje się od nich również delegowania procesu podejmowania decyzji na niższe szczeble, jednocześnie zapewniając efektywność realizacji celów.

Nieuchronna digitalizacja HR

Aby skutecznie pozyskiwać i przetwarzać dane umożliwiające głębsze zrozumienie zachowań pracowników, podejmowanie decyzji zarządczych oraz efektywne zarządzanie personelem, dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi powinien korzystać z nowoczesnych technologii dostępnych na rynku.

Skontaktuj się z nami

Jak możemy pomóc?