• 1000

Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, obszar zarządzania zasobami ludzkimi wymagał usprawnień wielu jego aspektów. W wyścigu firm o pozyskiwanie najlepszych pracowników, połączonym z koniecznością zarządzania kapitałem ludzkim na światową skalę oraz sprostania wymaganiom dotyczącym zgodności z przepisami, dyrektorzy działów personalnych i ich zespoły swoją pracę często wykonywali w oparciu o starzejące się technologie i mało efektywne procesy.

Powered HR został zaprojektowany tak, aby wspierać transformację i sprostać wyzwaniom stojącym przed nowoczesnym działem HR, takim jak:

 • Przekształcenie struktury kadrowej
 •  Budowanie kultury organizacji zorientowanej na cel dzięki technologii i odpowiednim procesom
 • Kształtowanie zaangażowanie pracowników 
 • Wykorzystanie danych do zarządzania zasobami ludzkimi
 • Stałe zwiększanie efektywności procesów HR

Transformacja w trosce o przyszłość HR

KPMG współpracuje z zespołami HR na całym świecie, tak aby pomóc klientom w transformacji, polepszeniu wyników i obniżeniu kosztów. Powered HR zapewnia sprawdzone modele operacyjne oparte na zdobytej wiedzy, wiodących praktykach i zestawie wstępnie zdefiniowanych narzędzi, zbudowanych w oparciu o wiodące rozwiązania technologiczne. W ten sposób powstaje platforma, która pomaga działom HR przeprowadzać strategiczne dla firm projekty.

Obszar HR może w przyszłości wymagać:

 • Ciągłej koncentracji na technologicznym wzroście wydajności w zakresie HCM (ang. Human Capital Management), wynagrodzeń i zarządzania talentami
 • Szerszej agregacji danych działu HR, jak i spoza niego (np. dane dotyczące sprzedaży, postawy pracowników, itp.) w celu uzyskania pełnego obrazu wydajności pracowników
 • Pulpitów nawigacyjnych, analiz predykcyjnych i innych narzędzi zapewniających wgląd w sytuację liderów wyższego szczebla w celu podejmowania właściwych decyzji
 • Technik wspierających dopasowywanie umiejętności do zadań, a nie tylko pracowników do stanowisk
 • Przeglądu zarządzania świadczeniami usług HR w celu poprawy doświadczenia pracowników (employee experience)
 • Polityki firmy wspierającej i promującej wellbeing

Powered HR może przynieść:

 • Lepszą efektywność dzięki automatyzacji procesów
 • Dokładną analizę nastrojów za pomocą badań opinii pracowników
 • Środowisko pracy, które przekłada się na pozytywne odbiór firmy przez klientów
 • Zwiększenie przychodów dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników

KPMG Powered Enterprise | Finance jest obsługiwane przez wiodące na rynku platformy, w tym Microsoft.

Wiedza

Co się pod tym kryje?

Powered Enterprise oferuje trzy zintegrowane elementy umożliwiające udaną transformację. Korzystając z naszego wypróbowanego i przetestowanego modelu operacyjnego, pakietu narzędzi wdrożeniowych i ciągłemu rozwojowi usług, klienci KPMG mogą wybrać jakie wyniki chcą osiągnąć, a następnie urzeczywistnić je.

KPMG

Powered Enterprise dla funkcji biznesowych

KPMG Powered Enterprise

Spraw, by Twoja firma stała się dla innych niedoścignioną konkurencją.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Supply Chain

Uzyskaj więcej od swoich dostawców i całego łańcucha dostaw.

Pre-configured for:

Powered Sustainability

Transformacja raportowania ESG.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Finance

Przygotuj swoje finanse na przyszłość.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Procurement

Uwolnij potencjał dzięki Powered Procurement.

Powered Enterprise Cyber

Cyberbezpieczeństwo w świecie poważnych zagrożeń.

Pre-configured for: