• 1000

Z początkiem 2024 roku zaczęły w Polsce obowiązywać nowe regulacje podatkowe związane z unijną dyrektywą w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych (tzw. dyrektywa Pillar 2). To prawdziwa rewolucja podatkowa i część globalnej inicjatywy BEPS 2.0 prowadzonej przez OECD.

Kogo dotyczy dyrektywa Pillar 2?

Regulacje związane z dyrektywą Pillar 2 dotyczą tysięcy polskich podmiotów z kapitałem zagranicznym i nawet kilkuset spółek z kapitałem polskim należących do tzw. dużych grup krajowych lub międzynarodowych raportujących skonsolidowane przychody na poziomie powyżej 750 mln euro.

Główne założenia Pillar 2

Zasadniczym celem Pillar 2 jest wyrównanie efektywnego opodatkowania dochodów największych grup kapitałowych na poziomie 15%. Dochody danej grupy w każdej jurysdykcji będą analizowane pod kątem efektywnego opodatkowania stawką 15%. W przypadku niższego opodatkowania nastąpi podwyższenie/wyrównanie efektywnego opodatkowania do poziomu 15%.

Implementacja Pillar 2 w Polsce

W Polsce nie udało się terminowo wdrożyć dyrektywy Pillar 2. Do tej pory nie została uchwalona odpowiednia ustawa wprowadzająca tzw. krajowy minimalny podatek wyrównawczy, dzięki któremu tzw. opodatkowanie wyrównawcze (w uproszczeniu do efektywnej stawki 15%) następuje w państwie członkowskim, w którym działają podmioty legitymujące się niższym niż zakładany poziomem opodatkowania. W przypadku braku wdrożenia krajowego podatku wyrównawczego, mechanizm opodatkowania zgodnie z dyrektywą Pillar 2 przewiduje, że podatek np. od nisko opodatkowanych spółek polskich należących do globalnej grupy kapitałowej byłby pobierany poza Polską np. w kraju rezydencji spółki dominującej (niekoniecznie unijnej) zgodnie z tzw. zasadą włączenia dochodu.

Porozmawiajmy o Pillar 2 – seria wideo KPMG

Do czego może prowadzić opóźnienie we wdrożeniu dyrektywy Pillar 2 w Polsce?

Polska spóźnia się z implementacją dyrektywy Pillar 2. Prace nad projektem nadal trwają, a publikacja pierwszej wersji przepisów zapowiadana jest obecnie na marzec 2024 r.

Dowiedz się więcej

Czym jest krajowy podatek wyrównawczy?

Mimo że obecnie nie ma jeszcze opublikowanego projektu polskich przepisów implementujących założenia Pillar 2, to spodziewane jest, że podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, Polska wprowadzi krajowy podatek wyrównawczy do swojej legislacji.

Dowiedz się więcej

Mechanizm ochrony zachęt podatkowych w systemie Pillar 2

Wielu podatników zastanawia się, czy uwzględniając podatek wyrównawczy jest jeszcze sens realizować inwestycje w Polskiej Strefie Inwestycji lub wykorzystywać inne dostępne ulgi podatkowe, takie jak Ulga B+R lub IP Box. Czy te obawy są zasadne?

Dowiedz się więcej

WSPARCIE KPMG

Pillar 2 – Globalny podatek minimalny

Pillar 2 ma na celu objęcie grup kapitałowych których przychody skonsolidowane wynoszą co najmniej 750 mln Euro.

Przejdź na stronę usługi   

artkuł

Dyrektywa Pillar 2 – czym jest i co zmieni w polskim systemie podatkowym

Implementacja zasad globalnego podatku minimalnego w krajach Unii Europejskiej.

Przejdź na stronę artykułu   

ARTYKUŁ

Jak przygotować się do wdrożenia Pillar 2?

Firmy muszą odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych regulacji.

Przejdź na stronę artykułu   

Skontaktuj się z nami