Infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych

Beneficjenci:

Bok auta

Jednostki samorządu terytorialnego.

Widok drogi z góry

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie:

Auto podłączone do ładowarki

W formie dotacji.

Widok drogi z góry

Na budowę lub rozbudowę stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, budowę lub rozbudowę stacji tankowania wodoru.

Górska droga

W przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy:

 • 50-150 kW intensywność pomocy nie może przekroczyć 30 proc. kosztów kwalifikowalnych;
 • powyżej 150 kW intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowalnych;
 • (możliwe zwiększenie o 15 punktów procentowych m.in. w gminach w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys.).
Widok drogi z góry

W przypadku infrastruktury ładowania innej niż ogólnodostępne stacje ładowania, intensywność pomocy nie może przekroczyć 25 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Program „Mój elektryk” – najważniejsze informacje

Program „Mój elektryk” o budżecie 300 mln zł przewiduje dofinansowania dla pojazdów zeroemisyjnych – samochodów osobowych, dostawczych, środków komunikacji zbiorowej oraz motorów i motorowerów (kat. M1, M2, M3, N1 oraz L1e-L7e). 

Forma finansowania pojazdu

Widok drogi z góry

Dofinansowaniem może zostać objęty:

 1. zakup nowego pojazdu,
 2. leasing nowego pojazdu.

Data rozpoczęcia naboru

Widok drogi z góry

Program charakteryzuje się naborem ciągłym:

 • dla osób fizycznych – od 12 lipca 2021 r.
 • dla przedsiębiorców i innych podmiotów – od 22 listopada 2021 r.

Maksymalna cena pojazdu

Bok auta w terenie

Cena pojazdu ze względu na kategorie:

 • dla pojazdów kategorii M1 – 225 tys. zł na jeden samochód dla osób fizycznych i przedsiębiorców, bez limitu dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny,
 • dla pojazdów kategorii M2, M3, N1 – bez limitu,
 • dla pojazdów kategorii L – bez limitu.

Klasyfikacja dofinansowania

Bok auta na drodze

Dofinansowanie nie jest klasyfikowane jako pomoc de minimis.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorców

Wysokość dofinansowania w programie „Mój elektryk” jest zróżnicowana w zależności od kategorii pojazdu oraz deklaracji wnioskodawcy dotyczącej przebiegu samochodu.

Kategoria pojazdu

Kat. M1 – samochody osobowe
Kat. M2, M3, N1 – samochody dostawcze
Kat. L – motory i motorowery

Deklarowany przebieg

poniżej 15 tys. km / rok*
powyżej 15 tys. km / rok*
poniżej 20 tys. km / rok*
powyżej 20 tys. km / rok*
dowolny

Wysokość dofinansowania na pojazd

18 750 zł
27 000 zł
do 50 000 zł (nie więcej niż 20% wartości)
do 70 000 zł (nie więcej niż 30% wartości)
do 4 000 zł (nie więcej niż 30% wartości)

Składanie wniosków w programie „Mój elektryk”

Zakup pojazdu

W przypadku dofinansowania zakupu pojazdu (także z udziałem kredytu), wniosek składa się bezpośrednio do NFOŚiGW. Cały proces przyznawania dotacji jest prowadzony online. Aby ją uzyskać wystarczy wypełnić wniosek elektroniczny.

Gniazdo ładowania elektrycznego pojazdu

Leasing pojazdu

W przypadku dofinansowania do leasingu należy złożyć wniosek w wybranej firmie leasingowej. Takie rozwiązanie pozwala wnioskodawcom dostosować proces aplikowania o dofinansowanie do swoich potrzeb. NFOŚiGW publikuje na swojej stronie informację o bankach i firmach leasingowych uczestniczących w programie. W przypadku leasingu dofinansowane są tzw. opłata wstępna i opłata transferowa.

Kabel ładowania pojazdu
 • Przemysław Szywacz

  Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

 • Marcin Mańkowski

  Starszy Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

 • Jakub Roszkiewicz

  Starszy Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

 • Grzegorz Wójcik

  Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Zobacz także