Tax Alert: Konkursy na pozyskanie wsparcia m.in. dla obiektów infrastruktury ładowania energii elektrycznej

Wsparcie może zostać udzielone w formie ryczałtu na jednostkę infrastruktury albo dotacji.

Wsparcie może zostać udzielone w formie ryczałtu na jednostkę infrastruktury albo dotacji.

 • 1000

Komisja Europejska ogłosiła konkursy na pozyskanie wsparcia dla obiektów infrastruktury ładowania energii elektrycznej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility).

Wsparcie w formie ryczałtu (unit contribution - ryczałt per punkt) dotyczy:

 • ogólnodostępnych stref ładowania dla pojazdów lekkich (LDV) wzdłuż sieci drogowej TEN-T i wymaga spełnienia następujących warunków:
  • Infrastruktura – ogólnodostępne punkty ładowania przeznaczone dla pojazdów lekkich o minimalnej mocy wyjściowej 150 kW. – Co najmniej 50% kwalifikujących się punktów ładowania w puli będzie w stanie zapewnić równolegle moc wyjściową 150 kW
  • Lokalizacja – infrastruktura ładowania musi znajdować się na odcinkach dróg TEN-T określonych na "mapie kwalifikowalności" lub w odległości do 3 km jazdy samochodem od najbliższego zjazdu z drogi TEN-T.

 • ogólnodostępnych stref ładowania pojazdów ciężkich wzdłuż sieci drogowej TEN-T, w tym na bezpiecznych parkingach oraz w węzłach miejskich TEN-T, po spełnieniu następujących warunków:
  • Infrastruktura – ogólnodostępne punkty ładowania przeznaczone dla pojazdów ciężkich o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW wzdłuż sieci drogowej TEN-T, na bezpiecznych parkingach i w węzłach miejskich TEN-T. – Ogólnodostępne punkty ładowania przeznaczone dla pojazdów ciężkich o minimalnej mocy wyjściowej 150 kW na bezpiecznych parkingach.
  • Lokalizacja – infrastruktura ładowania musi znajdować się w sieci drogowej TEN-T lub w odległości do 3 km jazdy samochodem od najbliższego zjazdu z drogi TEN-T, w tym na bezpiecznych parkingach lub w węzłach miejskich TEN-T.

Unit contribution per punkt ładowania o mocy minimalnej:
• 150 kW 30 000 EUR (pula kohezyjna)
• 350 kW 60 000 EUR (pula kohezyjna)
• 150 kW 20 000 EUR (pula ogólna)
• 350 kW 40 000 EUR (pula ogólna)
 

Wsparcie w formie udziału dofinansowania dotyczy ogólnodostępnej strefy ładowania pojazdów ciężkich wzdłuż sieci drogowej TEN-T, w tym na bezpiecznych parkingach oraz w węzłach miejskich TEN-T:

 • Infrastruktura – ogólnodostępne strefy ładowania przeznaczone dla pojazdów ciężkich i wyposażone w co najmniej 4 punkty ładowania, z których każdy ma minimalną moc wyjściową 1 MW, lub połączenie co najmniej 4 punktów ładowania o minimalnej mocy wyjściowej 1 MW i 350 kW lub 150 kW. W tym drugim przypadku w odniesieniu do każdej puli liczba obsługiwanych punktów ładowania o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW lub 150 kW nie może przekraczać liczby obsługiwanych punktów ładowania o minimalnej mocy wyjściowej 1 MW. – Do wsparcia kwalifikują się następujące elementy: stacje/punkty ładowania oraz powiązana infrastruktura elektroenergetyczna w ramach puli (w tym okablowanie, podstacje elektroenergetyczne, akumulatory i urządzenia do zarządzania energią na miejscu).

 • Lokalizacje – infrastruktura ładowania musi znajdować się w sieci drogowej TEN-T lub w odległości do 3 km jazdy samochodem od najbliższego zjazdu z drogi TEN-T, w tym na bezpiecznych parkingach lub w węzłach miejskich TEN-T.

Dodatkowe obszary wsparcia to:

 • projekty dotyczące budowy ogólnodostępnej infrastruktury tankowania wodoru na sieci drogowej TEN-T oraz w miastach węzłowych sieci TEN-T;
 • projekty dotyczące budowy infrastruktury tankowania wodoru dla transportu publicznego w miastach węzłowych sieci TEN-T;
 • projekty dotyczące elektryfikacji oraz budowy infrastruktury ładowania i infrastruktury tankowania wodoru w portach morskich i śródlądowych sieci TEN-T;
 • projekty dotyczące elektryfikacji naziemnych operacji lotniskowych oraz budowy infrastruktury tankowania wodoru w portach lotniczych sieci TEN-T;
 • projekty dotyczące budowy stacji tankowania wodoru przeznaczonych dla lokomotyw manewrowych w terminalach kolejowych sieci TEN-T;
 • projekty dotyczące budowy infrastruktury bunkrowania amoniaku i metanolu w portach morskich i śródlądowych sieci TEN-T.

Maksymalna kwota dotacji dla każdego punktu ładowania energii elektrycznej zostanie określona w następujący sposób:

 1. w przypadku punktu ładowania o mocy wyjściowej 1 MW lub większej – 50 % kosztów kwalifikowalnych (70 % w regionach najbardziej oddalonych).
 2. w przypadku punktu ładowania o mocy wyjściowej co najmniej 350 kW i mniejszej niż 1 MW – 50 % kosztów kwalifikowalnych (70 % w regionach najbardziej oddalonych) i nie więcej niż 40 000 EUR.
 3. w przypadku punktu ładowania o mocy wyjściowej co najmniej 150 kW i mniejszej niż 350 kW – 50 % kosztów kwalifikowalnych (70 % w regionach najbardziej oddalonych) i nie więcej niż 20 000 EUR.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski przed upływem jednego z trzech terminów:

 • 24 września 2024 r. o godz. 17.00 (CET)
 • 11 czerwca 2025 r. o godz. 17.00 (CET)
 • 17 grudnia 2025 r. o godz. 17.00 (CET)

W ramach preselekcji, w terminie do 15 maja 2024 r. wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem wniosku w pierwszym terminie naboru powinny przekazać do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej informację na temat proponowanych do konkursu projektów (fiszkę).

Więcej informacji o CEF można znaleźć na stronie:

Informacje o CEF - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także