• 1000

13 kwietnia 2024 r. wszedł w życie AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), czyli nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE. To ogromna zmiana w motoryzacji, zakładająca budowę gęstej sieci ładowarek dla pojazdów elektrycznych na trasach TEN-T. W tym celu w 2024 r. uruchomione zostaną nabory wniosków o dotacje na budowę stacji ładowania.

Cele dotyczące infrastruktury ładowania elektrycznego przeznaczonej dla pojazdów lekkich

W przypadku pojazdów lekkich AFIR przewiduje stworzenie na terenie całej Unii Europejskiej sieci stref ładowania rozmieszczonych w taki sposób, aby w każdym kierunku maksymalna odległość między nimi wynosiła 60 km, przy czym

a)     wzdłuż sieci bazowej TEN-T:

  • do 31 grudnia 2025 r. każda strefa ładowania zapewni moc wyjściową na poziomie co najmniej 400 kW i będzie zawierać co najmniej jeden punkt ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej na poziomie co najmniej 150 kW;
  • do 31 grudnia 2027 r. każda strefa ładowania zapewni moc wyjściową na poziomie co najmniej 600 kW i będzie zawierać co najmniej dwa punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej na poziomie co najmniej 150 kW;

 

b)      wzdłuż sieci kompleksowej TEN-T:

  • do 31 grudnia 2027 r. na co najmniej 50% długości drogowej sieci kompleksowej TEN-T, każda strefa ładowania zapewnia moc wyjściową na poziomie co najmniej 300 kW, w tym co najmniej jeden punkt ładowania o mocy wyjściowej na poziomie co najmniej 150 kW;
  • do 31 grudnia 2030 r. każda strefa ładowania zapewni moc wyjściową na poziomie co najmniej 300 kW i będzie zawierać co najmniej jeden punkt ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej na poziomie co najmniej 150 kW;
  • do 31 grudnia 2035 r. każda strefa ładowania zapewni moc wyjściową na poziomie co najmniej 600 kW i będzie zawierać co najmniej dwa punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej na poziomie co najmniej 150 kW.

Co więcej, na koniec każdego roku począwszy od roku 2024, państwa mają zapewniać za pomocą ogólnodostępnych stacji ładowania:

a)     w odniesieniu do każdego lekkiego pojazdu elektrycznego o napędzie bateryjnym zarejestrowanego na terytorium danego państwa członkowskiego – całkowitą moc wyjściową o wartości co najmniej 1,3 kW oraz

b)     w odniesieniu do każdego lekkiego pojazdu hybrydowego typu plug-in zarejestrowanego na terytorium danego państwa członkowskiego – całkowitą moc wyjściową o wartości co najmniej 0,80 kW.

Cele dotyczące infrastruktury ładowania elektrycznego przeznaczonej dla pojazdów ciężkich

W przypadku pojazdów ciężkich AFIR przewiduje stworzenie na terenie całej Unii Europejskiej sieci stref ładowania rozmieszczonych w taki sposób, aby:

a)     do 31 grudnia 2025 r. na co najmniej 15% długości sieci drogowej TEN-T w każdym kierunku ruchu oddano do użytku ogólnodostępne strefy ładowania, a każda strefa ładowania oferowała moc wyjściową wynoszącą co najmniej 1 400 kW, w tym co najmniej jeden punkt ładowania o mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW;

 

b)    do 31 grudnia 2027 r. na co najmniej 50% długości sieci drogowej TEN-T w każdym kierunku ruchu oddano do użytku ogólnodostępne strefy ładowania, a każda strefa ładowania:

(i)                wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T zapewniała moc wyjściową na poziomie co najmniej 2 800 kW, w tym co najmniej dwa punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW;

(ii)              wzdłuż drogowej sieci kompleksowej TEN-T zapewniała moc wyjściową na poziomie co najmniej 1 400 kW, w tym co najmniej jeden punkt ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW;

 

c)     do 31 grudnia 2030 r.:

(i)                wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T odległość między strefami ładowania wynosiła maksymalnie 60 km, a każda strefa ładowania oferowała moc wyjściową wynoszącą co najmniej 3 600 kW, w tym co najmniej dwa punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW;

(ii)              wzdłuż drogowej sieci kompleksowej TEN-T odległość między strefami ładowania wynosiła maksymalnie 100 km, a każda strefa ładowania oferowała moc wyjściową wynoszącą co najmniej 1 500 kW, w tym co najmniej jeden punkt ładowania o mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW;

 

Ponadto, do 31 grudnia 2027 r. na terenie każdego bezpiecznego i chronionego parkingu mają zostać oddane do użytku co najmniej dwie, a do 31 grudnia 2030 r. co najmniej cztery ogólnodostępne stacje ładowania przeznaczone dla elektrycznych pojazdów ciężkich o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 100 kW.

Wszystkie powyżej wskazane wymogi oznaczają w praktyce konieczność wybudowania w Polsce w najbliższych latach wielokrotnie większej ilości punktów ładowania w stosunku do stanu obecnego jak również znaczne przyspieszenie tego procesu. 

Płatności ad hoc

Ponadto, AFIR wymusza na operatorach stacji ładowania instalowanie terminali płatniczych. Oznacza to, że za ładowanie będzie można zapłacić za pomocą karty płatniczej bez konieczności rejestrowania się w systemie.

Przedmiotowe rozporządzenie znajdą Państwo pod adresem: L_2023234PL.01000101.xml (europa.eu)

Usługi KPMG

Biorąc pod uwagę aktualny stan infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz przewidywania co do wzrostu rejestracji pojazdów elektrycznych, realizacja wymogów AFIR oznacza konieczność wybudowania znacznej liczby punktów ładowania wysokiej mocy i poniesienia w tym celu w najbliższych latach znacznych nakładów finansowych. Odpowiedzią na te potrzeby są zapowiedziane i ogłoszone w 2024 roku nabory wniosków o dotacje zarówno ze źródeł krajowych, jak  i europejskich.

KPMG wspiera firmy w uzyskiwaniu dotacji na inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę ładowania w szczególności z programu CEF (więcej na ten temat w naszym Tax Alercie - Wsparcie dla obiektów infrastruktury ładowania energii - KPMG Poland) oraz z programu Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego realizowanego przez NFOŚiGW (więcej na jego temat w naszym Tax Alercie - Konsultacje nowego programu priorytetowego NFOŚiGW - KPMG Poland).

Zespół KPMG pozostaje do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także