Er du klar for de tre AI-bølgene?

Samtidig som sommertemperaturene slår rekorder i store deler av landet, koker det minst like mye på AI-fronten.

De fleste virksomheter jobber på spreng for å manøvrere seg i det store, noe ukjente landskapet, for å finne ut av hvordan AI kan effektivisere arbeidsdagen deres på en trygg og pålitelig måte. For å klare å holde tritt med utviklingen, og utnytte det enorme mulighetsrommet som kommer med ny teknologi, er virksomhetene avhengige av å vise handlekraft og være proaktive.

Erfaringer tilsier at vi kun har tilgang på ca. 20 % av produktiviteten vår, spesielt når vi jobber med administrative arbeidsoppgaver. Tenk deg hva du kunne fått til med en møtefri dag hver uke – se for deg den produktiviteten du kan utløes dersom administrative og manuelle oppgaver gikk av seg selv!

Kan vi rett og slett overlate disse oppgavene til en robot? – Nja, sier jeg. Teknologien kommer på ingen måte uten utfordringer eller begrensninger. Både faktafeil og hallusinasjoner forekommer, og det er viktig å ikke overvurdere kunstig intelligens – det er risikabelt å se AI som totalt overlegen oss mennesker og våre unike egenskaper.

Kunstig intelligens treffer oss i tre bølger:

Bølge 1: Personlig produktivitet

Personlig produktivitet handler om å endre måten vi utfører våre daglige oppgaver på. Det handler om at AI integreres i programmene vi allerede bruker hver eneste dag. Vi får assistenter, såkalte «Co-Pilots» som jobber side om side med oss i blant annet Word, Excel, PowerPoint, Teams og Outlook. Vi får hjelp til å ta notater, lage fine presentasjoner, skrive tekster, oppsummere lange rapporter, analysere data og mye, mye mer. Tiden for langtekkelig grubling og idémyldring i utarbeidelse av et førsteutkast er forbi.

Ingen, eller i hvert fall veldig få, elsker å starte på et dokument, en presentasjon eller en analyse helt fra scratch. Den første bølgen innebærer at co-piloten i løpet av et par sekunder gir deg et førsteutkast – det er neppe perfekt, men et godt sted å starte. Du får noen gode punkter for å sette i gang fantasien og kreativiteten, om ikke også personlig effektivitet og driv, fordi du har noe å jobbe ut fra og videreutvikle. 


Bølge 2: Prosessdesign

Prosessdesign handler om hvem som gjør hva. Etter hvert som vi begynner å tilpasse arbeidsoppgavene og den nye teknologien, må vi finne ut av hvordan vi kan utnytte dette for å re-designe arbeidsprosessene våre. Vi vet for eksempel at maskiner kan styre tall og data, egenskaper vi mennesker ikke naturlig besitter i like høy grad (ja, noen er helt rå på tall og data, men er likevel ingen match for maskinene).

På slike automatiserte oppgaver, er det vi mennesker som blir maskinenes co-pilot, i stedet for omvendt. Samtidig er det fornuftig at vi har menneskelig kompetanse, sosial intelligens og empati når vi skal drive forretninger – vi må tenke nye prosesser og samhandling mellom menneske og teknologi.

Maskiner kan prosessere store mengder data, flagge avvik, foreslå løsninger og involvere mennesker ved behov. Som mennesker er vi gode til å ta beslutninger, men vi trenger innsikt for å ha et godt beslutningsgrunnlag. I den andre bølgen begynner man å tenke mer helhetlig rundt AI, data, prosesser og plattformer. I motsetning til tidligere teknologispørsmål som «hvem har den beste algoritmen», stiller vi heller spørsmål som «har du kontroll på dataene dine?», «kan du integrere og automatisere?», «har du en plattform som støtter fleksible arbeidsprosesser» og «er sikkerhet og personvern ivaretatt?».

Kunstig intelligens er «glasuren på kaka», men du må ha fundamentet i orden. Det er kombinasjonen av ustrukturerte data, store transaksjonsmengder, analyser, AI og automasjon som gjør at vi kan re-designe og skape helt nye arbeidsprosesser. Vi kan kommunisere, analysere, automatisere og trekke ut bedre beslutninger fra dataen. Det er helheten i dette som gir dramatiske forbedringer i hvordan vi jobber.

Bølge 3: Transformasjon

Transformasjon handler om å endre operasjonsmodellen i selskapet. De aller mest ambisiøse virksomhetene henter verdi ved å skru om på driftsmodellen og setter AI i førersetet. De som lykkes, evner å sette menneskene inn i de prosessene der vi skaper mest verdi i form av kundeopplevelse, personlig tilpasning, kreativitet, empati og strategiske beslutninger. Noen ganger kan til og med den gode, gamle magefølelsen være menneskets viktigste bidrag. For å klare denne omstillingen, må vi også se på hvilke ferdigheter vi har behov for i de ulike funksjonene, hvordan arbeidsstokken skal settes sammen og hva vi skal være best på.

Når man har muligheten til å velge automatiserte løsninger, holder det ikke å være sånn passe god. Sagt på en annen måte, må en kundebehandler faktisk være bedre enn en robot. For mange av oss oppleves utviklingen som en stor glede – vi får mulighet til å bruke våre personlige ferdigheter på nye måter og kan sørge for å levere til høyeste standard. Vi slipper å bruke mye tid på å gjøre ting «godt nok». Allikevel er det ingen tvil om at transformasjon innebærer store omveltninger, noe som vil tilføre store muligheter, men også utfordringer, rundt hvordan vi kan inkludere og rekruttere flere mennesker inn i arbeidslivet.

Skal alle problemer løses med AI?

På tross av hva Software-selskapene sier, tenker jeg at svaret er nei.

Den klassiske feilen som begås, er å starte med teknologien, for så å identifisere utfordringene. Det er lett å bli ivrig, kaste seg på bølgen og løpe både for fort og i feil retning.

I stedet må vi finne de viktige fokusområdene, identifisere hva vi strever med, og jobbe oss bakover mot den riktige løsningen. Utfordringene rundt AI-adopsjon har mange likheter med andre former for teknologi – sikkerhet, datakvalitet, prosessendring, personvern, kompetanse og en verdibasert tilnærming til utnyttelse, er eksempler på dette.

Vi i KPMG har en filosofi til problemløsning ved bruk av teknologi: Den enkleste teknologien, som løser problemet, er den beste.

Hvordan kommer jeg i gang med AI i min virksomhet?

Kort oppsummert er det aller viktigste du kan gjøre:

  • Tilegn deg kunnskap og begynn med å eksperimentere på en trygg måte. Det er ikke et alternativ å stenge den ute, AI-teknologien har kommet for å bli
  • Skaff deg helhetlig kontroll over data og sikkerhet. Du trenger fleksible prosesser for å kunne endre måten virksomheten jobber på, for å kunne re-designe hvordan du skaper kundeverdi, arbeide effektivt og ta gode beslutninger
  • Identifiser gode og verdifulle bruker-caser for å realisere gevinster allerede i dag. Samtidig må du forberede selskapet for de større endringene som kommer
  • Etabler god styringsstruktur. Dette gjør at du kan skalere hurtig, håndtere risiko og ha trygge rekkverk på plass for å ta de rette valgene

KPMG guider deg gjennom AI-jungelen

Fremover vil du få jevnlige AI-oppdateringer fra våre eksperter.

Få svar på det du lurer på, hold deg oppdatert på de nyeste trendene, og forbered deg og din virksomheten for den teknologiske utviklingen vi både står midt oppe i og vil møte i fremtiden.

Følg med gjennom sommeren for å høre mer om:

  • AI-trender
  • Oppdatering fra Microsoft
  • Microsoft Co-Pilot
  • Praktiske caser
  • AI Governance case

Ta kontakt med vårt AI-senter

Vi har mange rådgivere som engasjerer seg for ny teknologi og kunstig intelligens. De jobber alle med hvordan vi kan bruke nye verktøy best mulig for å nå forretningsmål. Noe du lurer på? Her er noen av dem du kan snakke med om AI i din virksomhet.Mer om AI fra våre eksperter