Tips til deg i søknadsprosess

Tips til deg i søknadsprosess

Er du nyutdannet og ønsker du å jobbe med oss i KPMG? Her er litt om prosessen og hva vi ser etter.

Er du nyutdannet og ønsker du å jobbe med oss i KPMG? Her er noen tips.

Det er ikke et fasitsvar på hva som er en god søker, vi gjør en helhetsvurdering av hver enkelt kandidat. Likevel, det er særlig fem ulike momenter vi ser på når vi mottar søknader fra nyutdannede.

  1. Karakterer er viktig, men vi har ikke et bestemt karakterkrav. Noen fag er også viktigere enn andre.
  2. CV-en bør være ryddig og oversiktlig. Søknadsbrevet må få frem motivasjonen for både KPMG og stillingen du søker. Prøv å være personlig og få gjerne frem hvordan du har blitt kjent med oss.
  3. Engasjement i studietiden, som verv i studentforeningen eller annet ser vi som positivt. Vi ønsker at ansatte skal ha interesser også utenfor jobb, enten det er innen idrett, organisasjonsarbeid eller lignende.
  4. Utenlandserfaring er relevant, gjerne i form av utveksling eller jobb i utlandet. Både engelskkunnskaper og det å ha bodd i en annen kultur ser vi som verdifullt. KPMG er et internasjonalt selskap og vi ønsker ansatte som har et internasjonalt perspektiv. 
  5. Jobberfaring i form av sommerjobber eller deltidsjobber er også fin erfaring. At man har hatt ansvar og prøvd seg i arbeidslivet.

Vi verdsetter at man har gjort mer enn å bare sitte på lesesalen. At man har klart å kombinere studier, jobb og ulike aktiviteter blir sett på som positivt.  

Alle må søke via våre nettsider; kpmg.no/ledigestillinger. Søk innen søknadsfristen og gjerne i god tid før fristen går ut.

Unge ansatte

Hvordan er søknadsprosessen hos oss?

For de største rekrutteringsrundene i Oslo og Bergen er første steg av prosessen som regel et rekrutteringssenter. Der løser man case i grupper og deretter har man en personlig samtale med rekrutteringsteamet. Her møter man både ansatte fra revisjon og rådgivning i tillegg til HR. På rekrutteringssenteret ser vi særlig etter evner til samarbeid og kommunikasjon, som er svært viktig uansett hva man skal jobbe med i KPMG.

Dersom man søker seg til et av de litt mindre kontorene, har man ofte et førstegangsintervju med en sentral leder av kontoret. I en ansettelsesprosess hos oss er det som regel alltid to intervjuer. I andregangsintervjuet går man ofte mer i dybden på CV og motivasjon, og man kan også få noen "brainteasers".

En Partner eller Director er ofte tilstede på et andregangsintervju.

Lykke til! 

Ta kontakt