Student / nyutdannet: Hvem ser vi etter?

Student / nyutdannet: Hvem ser vi etter?

Som nyutdannet får du i KPMG muligheten til å jobbe i tverrfaglige team med et bredt spekter av kunder innenfor ulike bransjer.

Som nyutdannet får du i KPMG muligheten til å jobbe i tverrfaglige team.

Student / nyutdannet: Hvem ser vi etter?

Som nyutdannet får du i KPMG muligheten til å jobbe i tverrfaglige team med et bredt spekter av kunder innenfor ulike bransjer. Som student kan du ta et internship, jobbe deltid ved siden av studiene eller søke om økonomisk støtte og faglig veiledning.

KPMG ansetter mennesker som ønsker å jobbe sammen med andre for å skape gode resultater, dele sin kompetanse og feire felles suksesser. Vi har en inkluderende forretningskultur, med fokus på kunnskapsdeling, faglig utvikling og teamarbeid.

Vi blir ansett som en av Norges mest attraktive arbeidsgivere blant landets økonomi-, business- og teknologistudenter. I tillegg rekrutterer vi mange som er utdannet innen helt andre fagfelt, og vi har blant annet samfunnsvitere, designere, leger og ingeniører blant våre medarbeidere.

Vi investerer mye i våre medarbeideres kompetanse, karriereutvikling og trivsel, og har som mål å leve opp til våre ansattes høye forventninger – hver eneste dag. Vi tilbyr opplærings-, utdannings- og utviklingsprogram for nyutdannede som få andre selskaper kan matche, og karrieremuligheter tilpasset den enkelte medarbeiders ønsker og ambisjoner. Enten du har kort eller lang fartstid i selskapet, har vi skreddersydde kompetanseprogrammer tilpasset ditt faglige nivå.

Teknologi i alt vi gjør

Vi lever i en tid hvor det er "teknologi i alt", og som rådgivere for kundene våre må vi alltid ha god forståelse av hvordan teknologi kan utnyttes når vi skal hjelpe dem med å forenkle, effektivisere, transformere og styre sine virksomheter. Uansett bakgrunn, utdanning og erfaring – hos oss vil du på en eller annen måtte jobbe med teknologi. Vi er ute etter medarbeidere som trives i skjæringspunktet mellom forretning og IT.

Et eksempel på dette er KPMG Lighthouse, som er KPMGs internasjonale storsatsing på moderne teknologi og innovasjon. I Lighthouse-miljøet vårt jobber fageksperter fra revisjon, rådgivning og forretningsjuss sammen med teknologer for å løse konkrete utfordringer for kundene våre. Lighthouse utvikler nye løsninger basert på dataanalyse, automasjon og kunstig intelligens, slik at kundene våre kan utnytte mulighetene i ny teknologi og skape nye verdier. Vårt norske Lighthouse-miljø består av mer enn 50 medarbeidere.

Den beste starten på karrieren

Hos KPMG blir du godt tatt vare på. Du får en egen fadder som fra dag én sørger for at du trives og finner deg til rette i den nye jobben. Din karriere i KPMG starter med to ukers "business school" i Vilnius i Litauen, hvor du blir godt kjent med dine nye kollegaer i et intensivt faglig og sosialt program.

Som et av verdens ledende kompetansehus, forventer kundene våre at vi er faglig oppdaterte og gir dem innovative leveranser som holder høy kvalitet. Vi bruker derfor mye ressurser på å dyrke frem talenter som skal bli morgendagens fageksperter og ledere. Som nyutdannet får du jobbe i team med kollegaer fra ulike deler av virksomheten, og får anledning til å lære av Norges fremste eksperter.

Hos KPMG er det mange ulike karriereveier å gå. Vi hjelper deg med å finne din retning, og sammen skreddersyr vi et utviklingsprogram som leder deg mot den karrieren du drømmer om.

Her finner du oversikt over våre ledige stillinger.

Les mer om våre internships, deltidsjobber og stipender.