KPMG er et kompetansehus med mange foretningsområder og bred fagekspertise. Helt enkelt så jobber vi med rådgivning, revisjon og advokattjenester, men under disse fagområdene ligger det  spesialiserte team og avdelinger som sitter på kunnskapen kundene våre trenger.  For å kunne tilby de beste tjenestene  jobber vi ofte på tvers av fagfelt, og noen ganger også på tvers av landegrenser. 

Vi jobber med alt fra små- og mellomstore bedrifter til mange av Norges største virksomheter. Vi bistår også mange offentlige virksomheter og hjelper frivillige organisasjoner. Under kan du bli litt bedre kjent med de ulike avdelingene og fagområdene i KPMG. Mann og kvinne sitter og snakker sammen
Nyansatte står i en gruppe og snakker sammen

Revisorene våre sikrer kvalitet og integritet for selskapers finansielle informasjon. Slik skaper vi trygghet og tillit – både for eiere, kapitalmarkedene, samarbeidspartnere og det offentlige. I KPMG kaller vi forretningsområdene revisjon og bekreftelser for Audit & Assurance, og i Norge er vi en av de største aktørene innen revisjon og attestasjoner av børsnoterte selskaper.

Revisjon er fordelt på alle våre 25 kontorer i Norge.Advokatene og juristene våre hjelper virksomheter med å planlegge og ta lønnsomme beslutninger for fremtiden. Sammen utgjør vi et av Norges sterkeste kompetansemiljøer for skatt, avgift og forretningsjus. KPMG Law er fordelt på 8 kontorsteder i Norge - Oslo, Bergen, Bodø, Sandefjord (Vestfold), Tromsø, Trondheim, Stavanger, Ålesund.