De pensioenwereld bestaat uit specialismen en die zijn stuk voor stuk betrokken bij deze transitie. Op deze pagina introduceren wij per thema wat voor deze specialismen de consequenties van het Pensioenakkoord zijn. We schetsen de grote lijn én we gaan in op de details. We geven aan wat de uitdagingen zijn én we laten zien waar de kansen liggen. En natuurlijk komen de laatste ontwikkelingen aan bod. Allemaal vanuit het streven om samen te komen tot een flexibeler, transparanter, evenwichtiger en houdbaarder pensioenstelsel. Onderstaand alle thema's op een rij

Wet- en regelgeving

Digitalisering

Cyber Security

Pensioenadministratie & IT

Klantbediening

Verantwoording & assurance