Een van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe Pensioenakkoord is het terugwinnen van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel. Met andere woorden: minder complex en meer transparant. De transitie daarheen is echter allerminst transparant – denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving die nog niet vaststaat – en daarnaast zeer complex. We hebben hier te maken met een grote diversiteit aan stakeholders, aan keuzemogelijkheden, aan belangen en onderlinge afhankelijkheden. Het goede nieuws is dat er binnen de pensioenorganisaties de nodige expertise bestaat om deze uitdagingen, bij voorkeur in projectvorm, op te pakken. Voor een project van deze omvang is echter meer nodig: een overkoepelde regiefunctie die het overzicht heeft over al deze domeinen en die de integraliteit bewaakt, onder meer door waar mogelijk de verbinding te zoeken. Hiervoor is niet alleen inhoudelijke kennis van de pensioenmaterie nodig en een diep begrip van het krachtenveld eromheen, maar ook ervaring met dergelijke projecten, de communicatie daaromtrent en de mogelijkheid de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek in te zetten. Hiermee – en met onze speciaal op de pensioentransitie afgestemde projectaanpak – kan KPMG u helpen deze ongekende uitdaging op te pakken. 

Download de publicatie: projectbesturing

Blog

Ontdek meer

Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Janinke Tol en Jeroen Ruepert.