Ontwikkelingen waar vermogensbeheerders een antwoord op moeten hebben. Maatwerk bieden tegen lagere kosten, dat is de uitdaging waar de pensioensector voor staat.

KPMG helpt professionele partijen in de sector vermogensbeheer en pensioenen met deze uitdagingen. Van implementatie van de Wtp, een operating model-transformatie, het digitaliseren of uitbesteden van administratieve processen tot het managen van een complex toezichtsdossier of de beweging naar échte ESG-integratie. Met een sectorteam dat in Nederland wordt geleid door twintig partners en bestaat uit meer dan tweehonderd professionals.

Vermogensbeheer en pensioenfondsen: een sector in transitie

De vermogensbeheer- en pensioensector is volop in verandering. Sociologische en culturele verschuivingen, zoals vergrijzing, individualisering en een sterk veranderende arbeidsmarkt, tasten de houdbaarheid van het huidige model aan. Pensioenfondsen, andere institutionele beleggers en uitvoeringsorganisaties worden op veel vlakken tegelijk uitgedaagd. Nieuwe wetgeving, zoals de Wet toekomst pensioenen (Wtp), moet ingevlochten worden in (legacy) IT-systemen, processen en governance. Daarbovenop is er druk vanuit deelnemers, investeerders, toezichthouders en de maatschappij om niet alleen nu, maar ook in de toekomst waarde te blijven creëren door verregaande verduurzaming. En dat alles tegen een achtergrond van druk op de kosten.

De uitdagingen blijven niet beperkt tot pensioenfondsen, andere institutionele beleggers en hun uitvoeringsorganisaties. Ook private equity-huizen, vastgoedpartijen, family offices, online brokers, verzekeraars, asset servicers en retailbeleggingsfirma’s worden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen en ook met vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld veranderende marktomstandigheden, digitalisering, uitbesteding, risicomanagement en cyber.

Kracht in multidisciplinaire aanpak

KPMG is bij uitstek de accountant, assurancepartner en adviseur die de sector doorgrondt, die het gesprek aangaat over de uitdagingen van nu en die waarde en efficiëntie brengt door toepassing van innovatieve (technologische) middelen.

Als adviseur zit onze kracht specifiek in de multidisciplinaire aanpak die wij kiezen, waarbij wij uitdagingen vanuit verschillende perspectieven aanvliegen en helpen oplossen. Wij combineren hierbij expertise op de relevante functionele terreinen met diepe kennis van de markt. En handelen altijd vanuit onze overtuiging dat de beste oplossingen tot stand komen als de professionals van onze opdrachtgevers en die van KPMG schouder aan schouder optrekken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.