De keuze van het soort pensioencontract, het invaren van opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten en mogelijke compensatieregelingen... Dit is slechts een greep uit het scala aan uitdagingen waar pensioenfondsen voor staan en waar ze in de relatief beperkte tijd tot de invoering van het nieuwe pensioenstelsel een antwoord op moeten vinden. Een antwoord dat bovendien op een begrijpelijke en kostenefficiënte wijze in hun nieuwe pensioenregeling moet worden vormgegeven. Belangrijk hierbij is dat dit gebeurt op basis van vooraf geformuleerde principes en uitgangspunten waaraan alle keuzes en oplossingen gedurende het hele proces worden getoetst. Alleen zo kan de complexiteit worden gereduceerd en een van de belangrijkste doelstellingen van het Pensioenakkoord, het terugwinnen van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel, worden bereikt. Om u te helpen de bomen door het bos te zien, heeft KPMG het een en ander overzichtelijk voor u op een rijtje gezet. Het Pensioenakkoord blijkt hiermee volop kansen te bieden om het arbeidsvoorwaardelijke pensioen de waardering te laten krijgen die het verdient.  

Download de publicatie

Blog

Ontdek meer

Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Olivier Roodenburg.