De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vereist het beschouwen en behandelen van data als een ‘asset’: een uiterst belangrijke grondstof voor ‘het product’ pensioen. Deze transitie biedt organisaties een uitgelezen kans (lees: verplichting) om deze ‘asset’ grondig tegen het licht te houden. Uitgangspunt is hierbij de vraag wat de organisatie nodig heeft op dit gebied. Op bestuursniveau wordt een transitiebeleid vastgesteld en geïnventariseerd welke bestaande data(soorten) worden meegenomen in de transitie naar het nieuwe stelsel, en welke uitbreidingen daarvan of nieuwe datasoorten geïntroduceerd moeten worden. Door middel van een geavanceerde routekaart voor het hele transitietraject kan dit overzichtelijk in kaart worden gebracht, eventueel aan de hand van (datamanagement)volwassenheids- en gap-metingen. Uiteraard heeft KPMG de nodige tips en tools om u op weg te helpen naar een duurzaam geborgd datamanagement en alle fases daar naartoe. Hoe ziet dat eruit? KPMG geeft antwoord op deze vraag, die van groot strategisch belang is en cruciaal voor het succes van het nieuwe pensioenstelsel.

Download de publicatie

Blog

Ontdek meer

Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Chris Hoffman en Ramazan Akca.