sj

KPMG veitir margvíslega ráðgjöf og heildstæða þjónustu á sviði sjálfbærni. Sjálfbærniteymi KPMG á Íslandi er reynslumikið og hefur komið að mörgum árangursríkum verkefnum á sviði sjálfbærni síðastliðin ár.

Sjálfbærniteymið nýtur stuðnings reynslumikils hóps sérfræðinga innan KPMG á sviði endurskoðunar, lögfræði, skattamála, gagnagreininga og fleira. Þar að auki hefur teymið greiðan aðgang að alþjóðlegu neti sérfræðinga KPMG á heimsvísu. Þá er sjálfbærni höfð að leiðarljósi í allri þverfaglegri þjónustu KPMG.

Lykilþættir í sjálfbærnivegferðinni

Lykilþættir í sjálfbærnivegferðinni eru þrír og stuðla að markvissri innleiðingu sjálfbærni - að ná grunninum réttum, að styrkja stoðirnar og upplýsingagjöf

Við markvissa innleiðingu sjálfbærni er hugað að heildstæðri innleiðingu og eftirfylgni sjálfbærnimála. Við upphaf innleiðingar er mikilvægt að ná grunninum réttum, því næst að styrkja stoðir sjálfbærniþátta félagsins og loks að veita upplýsingar um viðeigandi sjálfbærnimálefni.

Sjálfbærniteymið okkar getur aðstoðað þig heildstætt með alla lykilþættina ef þitt félag er að hefja sína sjálfbærnivegferð. En við skiljum líka að félög geta verið staðsett á mismunandi stöðum í ferlinu. Teymið okkar aðstoðar því líka félög að staðsetja sig innan ferlisins og veitir aðstoð með afmarkaða þætti eftir þörfum. Skoðaðu alla okkar þjónustuþætti hér fyrir neðan og hafðu samband - við viljum heyra frá þér!

Stöðumat og metnaður

Núverandi staða félagsins er greind út frá því sem þegar hefur verið gert í sjálfbærnimálum og metnaði félagsins í sjálfbærni til framtíðar. Vegferðin er kortlögð og yfirsýn fengin yfir núverandi verkefni sem hægt er  að nýta til aukins árangurs. 

Mikilvægisgreining

Við aðstoðum þig við að finna og forgangsraða mikilvægustu sjálfbærni málefnum sem félagið ætti að einblína á út frá þeirri atvinnugrein sem það starfar í og hlutverki í samfélaginu.

Stjórnarhættir og skipulag

Nauðsynlegt er að skilgreina ábyrgðarhlutverk og ferla til innleiðingar á stefnunni og þeim aðgerðum sem mótaðar eru. 

Stafrænt stjórnkerfi

Við getum hjálpað þér að innleiða stefnu, áhættustýringu, setja markmið og árangursmælikvarða með stafrænu stjórnkerfi. Með slíku kerfi er hægt að halda utan um eftirfylgni og ábyrgð í innleiðingarferli á árangursríkan hátt. 

Stefnumótun og áhættustýring

Móta þarf sjálfbærnistefnu með sterka framtíðarsýn sem fellur að almennri stefnumótun í kjarnastefsemi félagsins. Innleiða þarf þá þætti í áhættustýringu sem eru mikilvægastir fyrir reksturinn, út frá áhættu, tækifærum og áhrifum.

Markmið og árangursmælikvarðar

Til að ná árangri þarf að skilgreina markmið í takt við áherslur stefnunnar og ákveða lykilmælikvarða til að meta árangur. Við getum aðstoðað þig við að greina mildunaraðgerðir áhættustýringar.

Skýrslugerð

Aukin krafa er um að félög veiti upplýsingar um sýn, stefnu og frammistöðu í sjálfbærni í gegnum helstu samskiptaleiðir, t.d. í árlegri sjálfbærniskýrslu og á vefsvæði félagsins. Við aðstoðum félög við að uppfylla lög og reglur um upplýsingagjöf í sjálfbærnimálum. KPMG býr að stöðluðu formi sem hægt er að nýta við birtingu grunnmælinga og efnis sjálfbærnivinnunnar.

Staðfestingar

Við veitum staðfestingu á sjálfbærniupplýsingum hvort sem  þær eru birtar í ársreikningi eða sérstakri skýrslu. Staðfesting getur verið með takmarkaðri (e. limited) eða nægjanlegri (e. resonable) vissu og getur tekið til upplýsinganna í heild eða að hluta. 


Er þitt félag raunverulega tilbúið?

Aðeins 25% félaga telja sig raunverulega tilbúin til þess að fá sjálfbærniupplýsingar staðfestar. Þess vegna hefur KPMG á alþjóðavísu þróað tól til þess að hjálpa þér að meta stöðuna - hvort og á hvaða hátt við getum aðstoðað þig.

Vilt þú vita hvar þitt félag stendur meðal annarra á alþjóðavísu? Smelltu á hnappinn hér til hliðar
og fylltu út viðeigandi upplýsingar.

Eða viltu heldur hafa beint samband við sjálfbærniráðgjafa?

Helstu tengiliðir

Útgáfur um sjálfbærni

KPMG er aðili að

KPMG er í hópi bakhjarla og kjölfesta Festu
KPMG er aðili að Grænvangi Samstarfsvettvangi atvinnulífs og stjórnvalda um loftslagsmál og grænar lausnir
KPMG er aðili að Iceland SIF