• 1000

Financial Services -asiantuntijamme tekevät yhteistyötä maailman johtavien finanssialan yritysten kanssa

Jatkuvasti muuttuva sääntelykenttä, kulujen hallintaan ja kasvuun kohdistuvat paineet sekä yhä suuremmat investointitarpeet teknologiaan ja datan hyödyntämiseen ovat ohjanneet finanssialan yhtiöitä arvioimaan toimintaansa uusista näkökulmista.

Uusien pelureiden, kuten fintechien ja bigtechien, aiheuttama uhka alan perinteisiä toimijoita kohtaan sekä asiakkaiden kasvaneet odotukset pakottavat jokaisen alalla toimivan organisaation kehittämään ja muokkaamaan omia liiketoimintamallejaan.  

Teemme yhteistyötä maailman johtavien finanssialan yritysten kanssa. Tämä tarkoittaa, että pääsemme jatkuvasti syventämään finanssialan erityisosaamistamme ja kykenemme yhä paremmin tukemaan asiakkaitamme muuttuvassa kilpailu- ja markkinaympäristössä. Vahva markkina-asemamme Suomen rahoitussektorilla sekä kansainvälisen verkostomme tuki takaavat, että asiakkaidemme käytössä on aina alan johtava asiantuntemus.

Tuemme erityisosaamisellamme liiketoimintaasi muuttuvassa kilpailu- ja markkinaympäristössä

  • Riskienhallinta. Autamme muuttamaan lähestymistapaa riskienhallintaan ja toimimaan vaatimusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi riskienhallintayksiköiden uudelleenjärjestämistä, sääntelyn tulkintaa ja sen vaatimien muutosten implementointia toimintamalleihin ja sovelluksiin sekä tehokkaan riskienhallinnan järjestämistä.
  • Liiketoimintalähtöiset transformaatiot. Toteutamme liiketoimintalähtöiset transformaatiot onnistuneesti. Autamme organisaatiotasi kiihdyttämään uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa ja johtamaan onnistuneita transformaatioita esimerkiksi talous- ja riskienhallintaosastoilla.
  • Data. Jalostamme datan hyötykäyttöön. Käyttämällä edistyksellistä data-analytiikkaa autamme organisaatiotasi tekemään datalähtöisiä päätöksiä ja valjastamaan hallussanne olevan datan arvonluonnin työkaluksi.
  • Uudet liiketoimintamahdollisuudet. Tuemme liiketoiminnan ja sen prosessien kehittämisessä. Autamme organisaatiotasi tarttumaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, ja tuemme nykyisen liiketoiminnan ja sen prosessien (esim. luotonmyönnön ja maksuliikenteen) kehittämisessä ja tehostamisessa mm. älykkään automaation avulla.
  • Vastuullisuus. Autamme toimimaan vastuullisesti. Tuemme organisaatiotasi vastuullisuuteen ja ESG:hen liittyvässä sääntelyssä, raportoinnissa ja autamme vastuullisuuden ja ESG-tekijöiden tuomisessa osaksi organisaationne strategiaa ja liiketoimintaa.  
  • Verokysymykset. Tuotamme liiketoimintaa tukevia ratkaisuja verokysymyksiin. Tarjoamme mm. siirtohinnoittelupalveluita ja autamme organisaatiotasi kaikissa kysymyksissäsi yritysverotukseen, välilliseen verotukseen sekä yrityskauppojen veroasioihin liittyen.
  • Lakikysymykset. Tarjoamme tehokasta ja korkeatasoista tukea kaikissa finanssialan lakikysymyksissä.
  • Yrityskaupat. Autamme onnistumaan yrityskaupoissa. Tarjoamme tukeamme yrityskaupan suunnittelussa ja läpiviennissä sekä toimimme neuvonantajana liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä ja rahoituksen hankkimisessa. 
  • Läpinäkyvyys liiketoimintaprosesseihin. Ymmärrämme liiketoimintanne ajurit ja riskit. Tilitarkastus- ja varmennuspalvelumme yhteydessä hyödynnämme edistyneitä digitaalisia ratkaisujamme, joiden avulla pystymme kattamaan suuria datamääriä. Ratkaisujemme avulla tarjoamme läpinäkyvyyttä organisaatiosi prosesseihin ja jäsennämme merkityksellisiä havaintoja valtavista tietomääristä.

Ota yhteyttä

Autamme vastaamaan kehittyvän teknologian vaatimuksiin ja uudistamaan liiketoimintaa

Autamme finanssialan asiakkaitamme vastaamaan sääntelyn ja kehittyvän teknologian vaatimuksiin sekä uudistamaan liiketoimintaa. Financial Services -ryhmämme tarjoaa neuvonta-, vero-, laki- sekä tilintarkastuspalveluja kattavasti pankeille sekä vakuutus-, varainhoito- ja sijoituspalveluyhtiöille.

Kansainvälinen verkostomme tuottaa näkemyksiä finanssialan tulevaisuudennäkymistä

Kansainvälinen verkostomme seuraa finanssialan kehitystä ja tuottaa jatkuvasti näkemyksiä toimialan tulevaisuudennäkymistä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Asiantuntijamme auttavat selkiyttämään regulaatiovaatimusten vaikutuksia finanssialan liiketoimintaan. Tuemme myös liiketoiminta-, riskienhallinta- ja raportointiprosessien kehittämisessä. Tarjoamme tilintarkastus-, vero- ja lakipalveluja sekä neuvontapalveluja pankki- ja sijoituspalvelu- sekä vakuutusyhtiölle.