Tilintarkastuksemme tuo läpinäkyvyyttä ja oivaltavia havaintoja liiketoiminnastasi hyödyntäen innovatiivista teknologiaa

Toimintaympäristön ja sääntelyn muuttuessa, sidosryhmien vaatimukset yritysten ja yhteisöjen taloudellisen informaation luotettavuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä kohtaan kasvavat. 

Tilintarkastuksemme tehtävänä on varmentaa, että pystyt vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin. Varmistamme, että organisaatiosi tilinpäätös, raportointi ja muu taloudellinen informaatio täyttää lain asettamat vaatimukset, noudattaen samalla omistajien ja muiden sidosryhmien etuja. Panostamme laatuun sekä riippumattomuuteen ja varmennamme yhä säännellymmässä maailmassa sen, millä on merkitystä.


Digitaaliset ratkaisumme parantavat tilintarkastuksen laatua ja kattavuutta

Nykypäivän maailmassa data lisääntyy valtavaa vauhtia digiverkoissa ja järjestelmissä. Hyödynnämme tilintarkastuksen yhteydessä edistyneitä digitaalisia ratkaisujamme, joiden avulla pystymme kattamaan suuria datamääriä. Ratkaisujemme avulla tarjoamme läpinäkyvyyttä organisaatiosi prosesseihin ja jäsennämme merkityksellisiä havaintoja valtavista tietomääristä. 

KPMG:n tilintarkastus- ja varmennuspalvelut lyhyesti

  • Toimimme yhtenäisin toimintatavoin ja työkaluin yli 150 maassa ympäri maailmaa.
  • Kehitämme toimintaamme aktiivisesti myös pohjoismaisella ja paikallisella tasolla.
  • Noin 500 tilintarkastuksen asiantuntijaamme palvelee eri puolilla Suomea.
  • Kokeneet tilintarkastajamme osaavat rohkeasti kyseenalaistaa sekä tuoda esiin uusia näkemyksiä ja mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi.
  • Panostamme digitaalisiin ratkaisuihimme ja kehitämme niitä jatkuvasti.
  • Sisäinen koulutusohjelmamme varmistaa, että tilintarkastajillamme on aina viimeisintä tietoa alan muutoksista.

Haluamme tarjota lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi näkemyksiä, jotka auttavat tunnistamaan liiketoimintasi kehitysmahdollisuudet. Autamme havaitsemaan ja hallitsemaan riskejä ja kehittämään niihin käytännönläheisiä ratkaisuja.

Asiantuntijoidemme avulla saat tilintarkastuksesta lisäarvoa, luot luottamusta sidosryhmiisi ja parannat toimintasi tehokkuutta. Tilintarkastuksemme tuo kokonaisvaltaista läpinäkyvyyttä organisaatiosi prosesseihin ja auttaa tunnistamaan kehitysmahdollisuuksia.

Tilintarkastajasi toimii laaja-alaisena ja aloitteellisena sparrauskumppanina yli lakisääteisen tilintarkastuksen vaatimusten.


Ymmärrämme liiketoimintaasi ja räätälöimme tilintarkastuspalvelumme vastaamaan tarpeitasi

Haluamme tarjota parhaan mahdollisen osaamisen kunkin organisaation tarpeisiin ja liiketoiminnan kaikkiin vaiheisiin. Asiakkainamme on niin monikansallisia pörssiyhtiöitä, perhe- ja kasvuyrityksiä, julkishallinnon toimijoita, itäisen Euroopan ja Keski-Aasian maissa toimivia yrityksiä kuin yleishyödyllisiä yhteisöjäkin.

Meiltä löytyy myös osaavia IFRS-asiantuntijoita ja vahvaa varmennuspalveluiden osaamista. 


Ajankohtaista tilintarkastuksessa

Lue asiantuntijoidemme näkemyksiä tilintarkastuksen ajankohtaisista teemoista. 


Ota yhteyttä tilintarkastuksen asiantuntijoihimme

Tilintarkastajillamme on laajat tiedot yleisistä yritystoiminnan ja liiketoimintaympäristön lainalaisuuksista. Toimimme organisaatiosi neuvonantajana ja kumppanina liiketoimintasi kehittämisessä.  

Kokenut tilintarkastaja tuo näkemyksiä johdolle organisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen, ongelmien ratkaisuun, liiketoimintaprosessin, taloudellisen raportoinnin ja riskien hallinnan kehittämiseen. Kansainvälisen KPMG-verkoston voimin palvelemme kaikissa talouteen, verotukseen ja juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. 

Ota yhteyttä