Varainhoito- ja sijoituspalvelut

  • 1000

Teknologian hyödyntämisen merkitys varainhoitajille ei ole koskaan ollut tärkeämpää kuin nyt

Sijoittajien vaatimukset ajantasaisesta raportoinnista ja digitaalisesta palvelusta asettavat vaatimuksia varainhoitajien ja sijoituspalveluyhtiöiden datan keräämiselle ja sen hyödyntämiselle – sekä tietoturvalle.

Palkkiomarginaalien supistuminen aiheuttaa paineita toiminnan tehostamiseen ja kulujen karsimiseen. Erikoistuneet tuotteet ja kansainvälistyvät markkinat aiheuttavat kilpailua sijoitusmarkkinoiden hyllytilasta mutta avaavat myös mahdollisuuksia.

Painopisteiden vaihtuminen aiheuttaa muutoksia varainhoitajien toimintaympäristössä, ja toiminnan on muututtava asiakaslähtöisemmäksi. Vastuullinen sijoittaminen ja ESG-agenda ovat rahoitusmarkkinoita ravisteleva megatrendi. Monimutkainen, muuttuva sääntely- ja verotusympäristö tuovat oman lisämausteensa toimialan kehitykseen. 

Tarjoamme syvää asiantuntemusta läpi koko sijoitusekosysteemin

Olemme työskennelleet maailman suurimpien varainhoitajien, välittäjien ja rahastoyhtiöiden kanssa kansainvälisissä konsultointi-, juridisissa, vero- ja tilintarkastusprojekteissa. Olipa haasteenanne toimintamallien transformaatio, sääntelynmukaisuuden varmistaminen, liiketoiminnan suojaaminen tai portfolion kasvattaminen ja laajentaminen – me autamme.

  • ESG-polku strategiasta toteutukseen. Olemme mukana ESG-polullanne strategia- ja tiekarttavaiheesta uusien prosessien ja toimintatapojen toteutukseen sekä sijoituskohteita koskevaan analyysiin. Tunnemme erinomaisesti sekä vastuullisuuskehikon että sääntelyvaatimukset. Toimialatuntemuksemme auttaa kehittämään kriteeristöt näiden soveltamiseen.
  • Finanssialan sääntelykysymykset. Finanssialan sääntelykysymyksissä näkökulmamme huomioi sekä suhteellisuusperiaatteen että pohjoismaiset ja eurooppalaiset parhaat käytännöt. Erikoistuneet asiantuntijamme ja kansainvälinen tiimimme mahdollistaa tehokkaan ja korkeatasoisen sääntelyn implementoinnin, sääntelynmukaisuuden arvioinnit, compliance-palvelun sekä toimilupa-asiat ja tuen soveltamiskysymyksiin.
  • Yhtiö- ja rahastorakenteiden strukturointi. Monialainen tiimimme talouden, verotuksen ja juridiikan ammattilaisia avustaa asiakkaitamme vero- ja pääomatehokkaiden, asiakkaan elinkaaren huomioivien yhtiö- ja rahastorakenteiden strukturoinnissa sekä näitä koskevan oikeudellisen dokumentaation laatimisessa.
  • Skaalautuvat transaktiopalvelut. KPMG tarjoaa varainhoitoalan asiakkaille skaalautuvat transaktiopalvelut toimijoiden keskinäisiin ja salkunhoitoon liittyviin transaktioihin. Tarjoamme kattavat deal advisory -palvelut yrityskaupan välittämisestä sen toteuttamiseen ja toimintojen integrointiin. Osaamisemme kattaa sääntelyvaatimusten ja verotuksen huomioimisen transaktioiden strukturoinnissa ja kohteen arvioinnissa.
  • Vakavaraisuuden- ja likviditeetin hallinta

Haastaako toimintamallien transformaatio, sääntelynmukaisuuden varmistaminen, liiketoiminnan suojaaminen tai portfolion kasvattaminen ja laajentaminen?

Ota yhteyttä