Ville Mäkäläinen

Advisory Senior Manager, FS Advisory

KPMG Suomi

Ville työskentelee KPMG:llä finanssialan konsulttina riskienhallinnan, strategioiden kehittämisen ja taloudellisen neuvonannon parissa. Ville on erityisen kiinnostunut finanssimarkkinoiden analysoinnista ja strategisesta suunnittelusta.

Ville on toiminut laajasti finanssisektorilla, osallistuen monenlaisiin projekteihin, jotka kattavat strategian kehittämisen, sääntelyn ja transaktiot. Tämä monipuolinen kokemus on antanut hänelle syvällisen ymmärryksen finanssialasta sekä teoreettisesti että käytännöllisesti. Villellä on ainutlaatuinen tausta ammattiurheilusta, mikä on kehittänyt hänen tiimityöskentelytaitojaan, paineensietokykyään ja sitoutumistaan tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä urheilutausta tuo Villen työhön ainutlaatuisen näkökulman ja osoittaa hänen kykynsä toimia tehokkaasti ja määrätietoisesti haastavissakin tilanteissa.

Ville on strateginen ajattelija ja innostava tiimipelaaja, joka erottuu kyvyllään kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti. Hänelle on ominaista kyky luoda ja ylläpitää vahvoja suhteita asiakaskentässä sekä rohkeus ja luovuus haastavien ongelmien ratkaisemisessa. Villen positiivinen asenne ja ammattitaito tekevät hänestä arvostetun kollegan ja asiantuntijan finanssialalla.