• 1000

Yrityksille ja finanssialan toimijoille ympäristöön ja sosiaalisiin aspekteihin liittyvien riskien tunnistaminen nousee yhä tärkeämmäksi sitä mukaan, kun ilmastonmuutos ja luontokato etenevät ja tuotannon arvoketjujen ympäristöriskit lisääntyvät. Samalla sääntelyn, sijoittajien ja kansalaisyhteiskunnan kohdistamat paineet ohjaavat yrityksiä entistä tiiviimpään ESG-riskien mittaamiseen, hallintaan ja läpinäkyvään raportointiin sidosryhmille. Pankeille ja vakuutusyhtiöille rahoitettujen yritysten ja vakuutettujen toimintojen riskienhallinta on osa regulatiivista kehystä, jonka sääntely tulee vahvistumaan lähitulevaisuudessa.

Työkalumme ESG-riskien mittaamiseen ja tunnistamiseen:

Olemme kehittäneet työkaluja ESG-riskien tunnistamiseen sekä mittaamiseen hyödyntämällä uusinta tutkimustietoa sekä yhdistämällä osaamispääomaa alan parhailta ammattilaisilta. Työkalujemme avulla asiakkaamme voivat arvioida esimerkiksi tulvien tai metsäpalojen vaikutuksia reaaliomaisuuteensa tai yhtiönsä kannattavuusnäkymiä vuodelle 2030, kun hiilen hinta nousee globaalien hiilineutraalisuustavoitteiden myötä. Lisäksi toimijat voivat tunnistaa heille akuutteja ilmasto- ja biodiversiteettiriskejä ja hyödyntää niitä esimerkiksi strategian suunnittelussa tai investointipäätösten tukena.

Riskityökalumme sisältävät:

  • Tulvatyökalu. Arvioi tulvien (meri- ja jokitulvat) vaikutusta kiinteistöjen arvoon ja tappioihin.
  • Metsäpalotyökalu. Tunnistaa metsäpalojen vaikutuksen varojen arvoon.
  • Luonnonriskien tunnistamiseen suunniteltu Natural Hazard -työkalu. 11 eri luonnonriskin akuutin riskin tunnistaminen.
  • Hiilen hinnan stressityökalu. Arvioi hiilen hinnan vaikutusta yritysten tuloksentekokykyyn tulevaisuudessa.
  • Työkalu biodiversiteettiuhkien mittaamiseen. Eri kohteiden sekä arvoketjuihin liittyvien, luonnon monimuotousuutta koskevien riskien ja haavoittuvuuksien arvioiminen ja mittaaminen.

Miten voimme auttaa?

Olemme tukenasi sekä päivittäisessä liiketoiminnassasi että liiketoimintasi muutostilanteissa. Asiantunteva tiimimme tunnistaa merkittävimmät ESG-haasteet liiketoimintasi ja tilanteesi perusteella ja tarjoaa työkalujen avulla räätälöityjä ratkaisuja näihin haasteisiin. Paikallinen läsnäolomme yhdistettynä KPMG:n globaalin verkoston kansainväliseen osaamiseen tarjoaa asiakkaidemme hyödyksi laajan asiantuntijaverkoston sekä alan tuoreimmat tiedot ja oivallukset. Lisäksi ylläpidämme ja päivitämme käytössä olevia työkalujamme ja niiden parametreja, jotta asiakkaamme voivat keskittyä tulosten loppuanalysointiin ja viestintään. 

Asiantuntijamme apunasi

Ville Mäkäläinen

Head of Asset Management

+358 50 377 2850

ville.makalainen@kpmg.fi

Veronica Palmgren

Sustainable Finance and Corporate Sustainability expert

+358 50 435 6680

veronica.palmgren@kpmg.fi

Antti Lempinen

ESG-tools expert

+358 50 473 3415

antti.lempinen@kpmg.fi

Anton Harrikari

ESG-tools expert

+358 50 468 5883

anton.harrikari@kpmg.fi