Pankki- ja sijoituspalveluala

  • 1000

Pankkisektorin toiminta- ja riskimallien on toimittava saumattomasti sekä digitaalisissa että fyysisissä ympäristöissä

Pankkisektorin on nyt uudistuttava ennennäkemättömän nopeasti. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen huomattavasti lisääntynyt sääntely muutti alaa merkittävästi, ja vuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia on vauhdittanut entisestään alan murrosta ja siirtymistä digitaalisempiin toiminta -ja jakelumalleihin.

Selvitäkseen uudessa tilanteessa pankkien on toimittava saumattomasti sekä digitaalisissa että fyysisissä ympäristöissä. Siirtyminen digipalveluihin on luonut mahdollisuuksia toteuttaa kustannussäästöjä sekä suunnitella uudestaan ydinliiketoimintaa, jossa pilvipalveluiden ja automaation hyödyntäminen on ensisijaisen tärkeää.

Teknologia vauhdittaa myös työtapojen murrosta, ja lisää tarvetta rakentaa joustavia prosesseja, tiimejä ja organisaatioita. Pankkialan on hallittava riskimallejaan ja yritysstrategioita adaptoituessaan uusin haasteisiin. Tämän lisäksi on huomioitava Brexitin vaikutus sääntelyyn sekä ESG:n (Environmental, Social, Governance) entistä keskeisempi rooli koko alalla.

Pilvipalveluiden ja automaation hyödyntäminen mahdollistavat ydinliiketoiminnan rakenteiden uudelleenajattelun.

Tarjoamme ratkaisuja, jotka auttavat pankkialaa navigoimaan nopeasti muuttuvissa olosuhteissa

Olemme tukenasi ratkaisemassa kohtaamiasi haasteita ja kääntämässä ne liiketoimintamahdollisuuksiksi ja kilpailueduksesi.

Vankka kansainvälinen osaamisemme ja ymmärryksemme pankkialan muutoksesta yhdistettynä laadukkaisiin tilintarkastus-, varmennus-, neuvonta sekä vero- ja lakipalveluihin mahdollistavat monenlaisiin tarpeisiin vastaamisen. Hyödyntämällä KPMG:n ammattilaisten kansainvälistä verkostoa ja markkinaosaamista varmistamme, että saat tukea sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti, myös hyvin monimutkaisiin tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Kansainvälinen verkostomme seuraa finanssialan kehitystä

Kansainvälinen verkostomme seuraa finanssialan kehitystä ja tuottaa jatkuvasti näkemyksiä toimialan tulevaisuudennäkymistä.