Antti Hakkarainen

Partner, Risk & Regulation

KPMG Suomi

Antti vastaa Financial Risk Management -palvelualueesta ja neuvontapalveluista pankkisektorin asiakkaille.

Antilla on monipuolista kokemusta toiminnan jatkuvasta parantamisesta sekä muutos- ja varmennushankkeista pankki-, vakuutus- ja varainhoitoaloilla.

Antin avainosaamisaluetta ovat liiketoiminnan ja johtamisen kehittäminen sekä riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja vaatimustenmukaisuuden hallinnan (compliance) toteuttaminen liiketoimintalähtöisesti. Finanssialan viranomais- ja muun sääntelyn osalta Antilla on osaamista pankkitoiminnassa (CRR, Basel II ja III, EBA:n ohjeet), vakuutustoimialalla (Solvenssi II, IDD),  ja varainhoidossa (MiFID II, GIPS).