Juha-Pekka Mylén

Head of Financial Services

KPMG Suomi

Juha-Pekka Mylen on erikoistunut finanssialan yritysten tilintarkastukseen, kehittämisprojekteihin ja yritysjärjestelyihin.

Juha-Pekka Mylen on toiminut 25 vuotta luottolaitosten, vakuutusyhteisöjen, eläkevakuutusyhteisöjen ja varallisuudenhoitoyritysten tilintarkastajana sekä osallistunut useisiin erilaisiin kehittämisprojekteihin ja yritysjärjestelyihin. Juha-Pekan erityisosaamisalueisiin kuuluvat finanssialan tilinpäätösmääräysten, regulaatioympäristön, riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan erityiskysymykset sekä kiinteistörahastot mukaan lukien ulkomaalaisten kiinteistörahastojen Suomen toiminnot. Hänellä on laaja kokemus pääomasijoitustoiminnasta sekä sijoittajien että kohdeyhtiöiden näkökulmasta. Hän on toiminut myös useiden säätiöiden ja yhdistysten tilintarkastajana.