Finanssialan lakipalvelut

  • 1000

Finanssialan juridiikka on jatkuvan muutoksen ja kehityksen kohteena. Uuden sääntelyn implementointi ja compliance-vaatimusten hallitseminen edellyttävät, että finanssialan toimijat tunnistavat monitahoisen sääntelykokonaisuuden vaikutukset liiketoiminnalle.

Tehokasta ja korkeatasoista tukea kaikissa finanssialan lakikysymyksissä

FS Law -tiimimme on erikoistunut nopeasti muuttuvien sääntelykokonaisuuksien ja tiukentuvien compliance-vaatimusten hallitsemiseen ja avustamme kaikissa finanssialan juridiikkaa koskevissa kysymyksissä.

Tuemme tehokkaan ja korkeatasoisen sääntelyn implementoinnissa, sääntelynmukaisuuden arvioinnissa, compliance-kysymyksissä sekä toimilupaneuvonannossa ja sääntelyn soveltamiskysymyksissä. Tunnemme alan viranomaiskäytännöt ja hoidamme tarvittaessa myös viranomaisasioinnin puolestasi.

Palvelemme muun muassa pankkeja, vakuutuslaitoksia, varainhoito- ja sijoituspalveluyhtiöitä sekä fintech-toimijoita laaja-alaisesti erilaisissa juridisissa toimeksiannoissa. 

  • Toimilupa- ja rekisteröintiprosessit. Avustamme koti- ja ulkomaisia finanssitoimijoita toimilupa- ja rekisteröintiprosesseissa sekä notifikaatioprosesseissa ja muissa rajat ylittävien palveluiden tarjoamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
  • Compliance-palvelut. Tarjoamme eri sääntelykokonaisuuksiin erikoistuneista asiantuntijoista koostuvan tiimin asiakkaamme käyttöön. Tämä pienentää organisaation sisäisen compliance-toiminnon henkilöriskiä. Yhteistyö eurooppalaisten ja pohjoismaisten kollegoidemme kanssa mahdollistaa parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen ja tehokkaan sääntelyseurannan. 
  • Kestävä rahoitus. Avustamme yhdessä vastuullisuusasiantuntijoidemme kanssa suomalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita kestävän rahoituksen sääntelykokonaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Haemme toimivat ratkaisut mm. tiedonantovelvoiteasetuksen ja taksonomia-asetuksen implementointiin. 
  • Verotehokkaat yritysrakenteet. Avustamme verotehokkaiden ja sääntelyvaatimukset huomioivien yritysrakenteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa esimerkiksi kansainvälistymishankkeiden yhteydessä tai yrityksen tavoitellessa entistä tehokkaampaa vakavaraisuudenhallintaa.
  • Tietosuojakysymykset. Finanssitoimialan henkilötieto- ja dataintensiivisyys korostaa tietosuojavaatimusten sekä muun muassa pilvipalvelu-ulkoistusten osaamista ja arviointia. Esimerkiksi PSD2:n ja GDPR:n rajapinnat muodostavat mielenkiintoisia soveltamiskysymyksiä. Avustamme finanssialan toimijoita kaikissa tietosuojaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä sekä myös laajemmissa tietosuojaprojekteissa.
  • Yrityskaupat ja transaktiot. Edellä mainittujen lisäksi kokeneet asiantuntijamme avustavat myös kaikissa finanssialan toimijoiden yrityskauppa- ja transaktiohankkeissa. 
  • Muut finanssialan lakikysymykset. Kansainvälisen ja kokeneen asiantuntijatiimimme avulla voimme tarjota asiakkaillemme tehokkaan ja korkeatasoisen tuen kaikissa finanssialan lakikysymyksissä.

Ajankohtaista finanssialan juridiikassa

Tarjoamme ratkaisuja kansainvälistymiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen. 

Tiivis yhteistyö on vahvuutemme

FS Law -tiimin asiantuntijoiden lisäksi kollegamme vero- ja neuvontapalveluista ovat tukenasi kehittämässä toimivia ratkaisuja finanssialan erityiskysymyksiin. Hyödynnämme aktiivisesti myös KPMG:n kansainvälistä verkostoa ja tarjoamme ratkaisuja kansainvälistymiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen.