Revision

På grund af konstant voksende krav fra regulerende myndigheder har virksomheder, organisationer og ledere i stigende grad behov for at kunne træffe beslutninger på et veloplyst grundlag, ligesom omgivelserne i højere og højere grad kræver ansvarlighed og gennemsigtighed.

Hos KPMG bestræber vi os altid på, at revisionen af din virksomheds årsregnskab skal være værdiskabende, og ikke kun overholde gældende krav og regler. Takket være vores brede brancheerfaring og tekniske indsigt kan KPMG hurtigt opnå det kendskab til din virksomhed, der er nødvendigt for at skabe værdi og tillid.

For de allermindste virksomheder er det muligt at fravælge revision. Øvrige små virksomheder (regnskabsklasse B) kan vælge revisionen udført som "Udvidet gennemgang". Dette er en særlig revisionsstandard tilpasset de mindre virksomheder i Danmark, der ikke har behov for samme grad af sikkerhed, som følger med den almindelige revision.

Overvejer du at fravælge revision af din virksomheds årsregnskab, bør du ikke kun overveje direkte økonomiske konsekvenser, men også de signaler det sender til omverdenen om tillid og troværdighed. Eksempelvis vil pengeinstitutter ofte stille krav til en kontrol af virksomhedens årsregnskab.

KPMG kan rådgive dig hele vejen.

Der skal stadig udarbejdes og indsendes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Har du behov for regnskabs- og bogføringsassistance? Læs mere her

Intern revision

Nye markedsmuligheder, risici, øget fokus på corporate governance og stigende forventning om forbedret risikostyring betyder, at mange virksomheder og organisationer erkender, at der er behov for en intern revisionsfunktion eller for at transformere eksisterende interne revisions- og risikostyringsfunktioner for at opnå en bedre balance mellem ledelse, risikostyring, compliance og ydeevne.

Hos KPMG arbejder vi tæt sammen med regnskabsafdelinger, interne revisorer og revisionsudvalg for at optimere kvaliteten af den interne revisionsfunktion. Formålet med samarbejdet er at øge den strategiske forretningsforståelse, identificere forretningsmuligheder og maksimere værdien af den interne revisionsfunktion.

Vi kan desuden assistance i forbindelse med udførelse af interne revisionsopgaver, ligesom vi kan varetage funktionen enten midlertidigt eller på permanent basis afhængig af virksomhedens behov.

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed, så tøv endelig ikke med at kontakte en af vores tilknyttede rådgivere.

Mød vores eksperter