I en verden i konstant forandring kræver emner som klimaforandring og bæredygtig finansiering, som beskrevet i FN's Bæredygtige Udviklingsmål, handling fra det omkringliggende samfund, politiske ledere, lovgivere, virksomhedsledere og investorer.

Virksomheder og virksomhedsledere stilles i stigende grad til ansvar for både sociale og miljømæssige påvirkninger, uanset om de er positive eller negative. Alt fra investorer til kunder og medarbejdere vurderer en virksomheds praksis omkring bæredygtighed, og det påvirker i sidste ende bundlinjen. Det kan også give anledning til mange nye forretningsmuligheder, da den private sektor er en vigtig løftestang for positive forandringer.

Hos KPMG arbejder vi tæt sammen med vores kunder med henblik på at adressere de udfordringer og muligheder, som opstår i forbindelse med bæredygtighed. Vores team af Sustainability-medarbejdere rådgiver virksomheder i at analysere anliggender angående miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, i at udvikle og udføre strategier og i at rapportere om påvirkningen heraf.

Med specialistviden og best practice-kendskab hjælper vi virksomheder med at forstå og identificere væsentlige forhold, som kan påvirke deres forretning, afhjælpe langsigtede risici og identificere innovations- og vækststrategier, der udspringer af bæredygtighed og FN's Bæredygtige Udviklingsmål. 

Vi hjælper virksomheder med at skabe langsigtet værdi i en verden i konstant forandring, som i stadig højere grad kobler virksomheds- og samfundsmæssig værdiskabelse sammen.

KPMG kan hjælpe din virksomhed med:

  • Rådgivning i jeres arbejde med bæredygtighed
  • Udvikling af modstandsdygtige klimastrategier
  • Måling af den finansielle værdi som en virksomhed skaber i samfundet – og belaster det med
  • Rådgive jeres virksomhed i rejsen til en bæredygtig forsyningskæde
  • ESG-forhold og bæredygtig finansiering
  • Grønne obligationer som en mulighed for at supportere klima- og miljøinvesteringer
  • Sikring af, at rapporteringskrav overholdes i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Bæredygtighedsrapportering skaber værdi både for interessenter og virksomheder og sikrer compliance, reducerer risici, skaber tillid og muliggør partnerskaber og innovation.

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed, så tøv endelig ikke med at kontakte en af vores tilknyttede rådgivere.

Mød vores eksperter