Omstrukturering

Baggrunden for omstrukturering kan have mange afsæt og kræver grundige overvejelser og forberedelse. Omstruktureringsreglerne benyttes ofte som led i udviklingen af en virksomhed, forberedelse til ejerskifte eller generationsskifte mv. Der skal tages mange valg, herunder også i relation til valg af den rigtige model for jer i jeres situation.

Reglerne er komplekse og kræver derfor god og rettidig forberedelse og grundige drøftelser, hvor vi i KPMG Aarhus står klar med et team, der har alle de rigtige kompetencer til at bistå med rådgivning, præsentation af relevante modeller, og til at sikre at transformationen går efter planen.

KPMG Aarhus kan herudover bistå med erklæringer og rådgivning om alle typer af selskabsretslige transaktioner, herunder:

  • Stiftelse af selskab ved enten indskud af bestående personlig virksomhed eller ved indskud af aktiver (apportindskud)
  • Etablering af holdingstruktur ved aktieombytning
  • Kapitalforhøjelser, når selskabet skal have nye investorer eller ved tilførelse af kapital eller aktiver
  • Kapitalnedsættelser og udbytteudlodninger, eksempelvis hvis en kapitalejer ønsker at træde ud af selskabet, eller ved udlodning af andre værdier end kontanter til kapitalejerne
  • Fusioner
  • Spaltninger i forbindelse med frasalg af dele af virksomheden, generationsskifte eller af andre driftsmæssige årsager
  • Omdannelse og omregistrering, eksempelvis fra iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS), eller omdannelse til aktieselskab (A/S) eller partnerselskab (P/S)
  • Afvikling ved likvidation
  • Erklæring i forbindelse med genoptagelse, i tilfælde af at selskabet er blevet sendt til tvangsopløsning.

Med udgangspunkt i vores erfaring kan vi sparre og rådgive om den bedste løsning for netop dig og din virksomhed.

Forretningsudvikling
Omverdenen gennemgår konstant forandring og stiller krav til, at også familieejede virksomheder udvikler sig. Alle stadier repræsenterer en række forskellige muligheder og udfordringer, der alle kræver handlekraft fra ledelsen for at sikre fremdrift.

Hos KPMG Aarhus ved vi, hvad der skal til for at opnå succes i hvert stadie, uanset om I ønsker at ekspandere lokalt, nationalt eller internationalt, styrke virksomhedens skalerbarhed i forretningsmodellen eller står over for et kommende ejerskifte.

Vi er klar til at fortælle mere om, hvordan KPMG Aarhus kan rådgive Jer, så kontakt os endelig for en uforpligtende dialog.

Forretningsudvikling

Omverdenen gennemgår konstant forandring og stiller krav til, at også familieejede virksomheder udvikler sig. Alle stadier repræsenterer en række forskellige muligheder og udfordringer, der alle kræver handlekraft fra ledelsen for at sikre fremdrift.

Hos KPMG Aarhus ved vi, hvad der skal til for at opnå succes i hvert stadie, uanset om I ønsker at ekspandere lokalt, nationalt eller internationalt, styrke virksomhedens skalerbarhed i forretningsmodellen eller står over for et kommende ejerskifte.

Vi er klar til at fortælle mere om, hvordan KPMG Aarhus kan rådgive Jer, så kontakt os endelig for en uforpligtende dialog.

Mød vores eksperter