Vi ved, at virksomheder i deres livscyklus kan komme ud for en krise med svigtende resultater, negativ egenkapital og måske manglende likviditet til følge. Det kan f.eks. være et resultat af tabsgivende aktiviteter, større enkeltstående tab eller manglende tilpasning.

Alt afhængig af situationen kan det føre til:

  • Rekonstruktion
  • Konkurs

Herudover er der tvangsopløsning, som kan opstå, hvis man f.eks. ikke indsender årsrapporter.

Rekonstruktion

Vi ser, at mange rekonstruktioner af virksomheder først starter i Skifteretten, hvilket er alt for sent. Vi har gode erfaringer med allerede at komme med processen, når man begynder at se faresignaler, hvor vi så bl.a.  her kan assistere med:

  • Analyse af, hvad en rekonstruktion under konkursloven kan ende ud i.
  • Overblik over gæld og likviditet med henblik på at indgå i dialog med væsentlige kreditorer.
  • Rådgivning om retningslinjer vedrørende virksomhedens dispositioner for at forhindre, at ledelsen risikerer at pådrage sig ansvar.
  • Turn around-analyser med fokus på core business og omkostningsbesparelser.

Hvis man ender i Skifteretten med en anmodning om rekonstruktion, har vi hos KPMG kompetente medarbejdere, der har mange års erfaring med at rådgive kriseramte virksomheder og med et indgående kendskab til konkursloven, herunder rekonstruktionsreglerne. Vi har desuden bred erfaring med rollen som regnskabskyndige tillidsmænd sammen med rekonstruktøren ved rekonstruktionsbehandlinger, der er anmeldt til Skifteretten.

Konkurs

Hvis man står over for en konkurs og/eller er under konkursbehandling, har vi stor erfaring med at drive konkursprocessen i tæt dialog og samarbejde med tidligere ledelse og kurator. Vi kan som eksempel assistere med følgende:

  • Bistand og rådgivning i forbindelse med afvikling af virksomhedens tabsgivende drift
  • Afhændelse og værdiansættelse af aktiver
  • Undersøgelse af særlige forhold og omstødelige dispositioner fra før, under og efter konkursen.

Tvangsopløsning

Som virksomhed kan man ende i en tvangsopløsning eksempelvis ved manglende indsendelse af årsrapport.

I forbindelse med tvangsopløsninger bistår KPMG med genoptagelsesprocessen. Vi kan levere den nødvendige erklæring om kapitalens tilstedeværelse, som skal bruges ved virksomhedens ansøgning om genoptagelse hos Erhvervsstyrelsen.

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed, så tøv endelig ikke med at kontakte en af vores tilknyttede rådgivere.

Mød vores eksperter