Generationsskifte er en stor beslutning for de fleste virksomhedsledere og kræver først og fremmest forberedelse og planlægning.

Vores erfaring viser, at man skal starte i god tid og lavet en realistisk tids- og handleplan. Dette er med til at sikre, at det er de rigtige beslutninger, som bliver taget på baggrund af nøje overvejelser. Generationsskifte er en øvelse, hvor der ikke er plads til at gøre det forkert, da det kan være svært at rulle tilbage.

Hos KPMG har vi sammensæt et team af specialister, som kan hjælpe dig med:

  • Omdannelse af personligt ejet virksomhed til selskab
  • Etablering af holdingstruktur forud for generationsskifte
  • Omstrukturering af virksomheden forud for salg eller overdragelse til børn
  • Beregning af skatter og afgifter ved overdragelse
  • Vurdering af muligheder for skattefri overdragelse (succession)
  • Indhentelse af tilladelser, herunder bindende svar fra skattemyndighederne
  • Værdiansættelse af virksomheden ved overdragelse til børn eller eksterne
  • Afsøgning efter købere i markedet
  • Analyse af virksomhedens forretningsgrundlag.

Inden man kommer til ovenstående, er der mange andre overvejer som f.eks.; er man klar til generationsskifte, hvem er den oplagte arvtager, hvordan skal det finansieres, er man som virksomhedsleder selv klar til at give slip på virksomheden.

Vi tager gerne en uforpligtende indledende drøftelse med jer.

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed, så tøv endelig ikke med at kontakte en af vores tilknyttede rådgivere.

Mød vores eksperter