En foranderlig verden kræver omstillingsparathed, og hos KPMG i Aarhus tror vi på, at en 360 graders gennemgang af virksomhedens maskinrum fra tid til anden, dels kan optimere nogle forretningsgange og dels opdatere det fundament, som skal tilsikre pålidelig drift og proces i virksomheden.

Foruden effektive og målrettede forretningsgange, er det vigtigt, at virksomhedens kontrolmiljø understøtter og afdækker de væsentligste finansielle og forretningsmæssige risici, samtidig med at det skal sikres, at en effektiv forretningsgange er tilstede. Dette tror vi på skaber en balance i virksomheden og er med til at udvikle organisationen i takt med virksomhedens generelle udvikling.

Hos KPMG i Aarhus har vi en bred erfaring med at vurdere og dokumentere forretningsgange med henblik på at identificere og afdække, både hvilke områder og processer der allerede har hensigtsmæssige interne kontroller, og på hvilke områder og processer man bør styrke indsatsen. Vi bidrager med input og konkrete forslag til hensigtsmæssige processer og interne kontroller og kan bl.a.  assistere jer med:

  • Identifikation og vurdering af væsentlige risici
  • Uddannelse/træning af virksomhedens medarbejdere vedrørende risici og interne kontroller
  • Uafhængig gennemgang og vurdering af det nuværende kontrolmiljø
  • Afdækning og gennemgang af kontroller med fokusering på compliance efter SOX (Sarbanes-Oxley Act), EuroSox og JSox
  • Assistance med etablering af et effektivt kontrolmiljø
  • Assistance med etablering af effektive interne kontroller
  • Effektivisering af kontroller til brug for hurtigere månedsluk.

Hos KPMG i Aarhus har vi et team af rådgivere, der har specialiseret sig i optimering af processer. Har du brug for en uforpligtende snak om, hvordan vi i fællesskab kan gøre en forskel for jeres virksomhed, så kontakt en af vores rådgivere nedenfor.

Mød vores eksperter