Revision

Hos KPMG i Aarhus er der en fælles vision om at levere professionelle og værdiskabende revisionsydelser for at imødekomme kunders krav og ønsker samt sikre, at vores tilgange understøttes af gældende revisionsstandarder. Vi servicerer store, mellemstore, vækstorienterede og komplekse virksomheder, baseret på vores stærke lokalkendskab, en indgående international tankegang og netværk. Sammen med vores kolleger i det globale KPMG-netværk sikrer vi, at vores kunder har én kontakt på tværs af verden.

Fra vores kontor i Aarhus er vi klar til at betjene kunder og forretningsforbindelser lokalt. Med tæt tilknytning til vores KPMG-kollegaer i udlandet er vi klar til at understøtte jeres aktiviteter i såvel ind- som udland. Vi sætter altid det bedste hold for jer - uanset hvor I er placeret i landskabet.

Hos KPMG i Aarhus bliver du en del af en højt professionaliseret familie med brede kompetencer, hvor du får følelsen af, at vi løfter i flok for at sikre, at I får den bedste service lokalt. 

Værdien af revision

Det væsentligste i revisionsydelser er at øge pålideligheden af finansielle oplysninger udarbejdet af kunder til brug for investorer, kreditorer og andre interessenter. Revision leveret af KPMG er også rettet imod at give vores kunder et værdifuldt input til at forbedre deres virksomhed, hvor det er relevant.

Virksomheder fra forskellige industrier kan forvente, at revisorer og rådgivere fra KPMG besidder stærke tekniske færdigheder i regnskabsmæssige forhold mv.

Vores revisionsydelser er baseret på vores værdier om integritet, kvalitet og professionalisme samt en dedikation til at levere kompromisløs kvalitet hver gang.

Revision