Revision

Hos KPMG i Aarhus har vi en fælles vision om at levere professionelle og værdiskabende revisionsydelser i øjenhøjde. Vi imødekommer jeres krav og ønsker samt sikrer, at vores tilgange understøttes af gældende revisionsstandarder, så du kan fokusere på kerneforretningen.

Vi servicerer store, mellemstore, vækstorienterede og komplekse virksomheder og har et stærkt lokalt kendskab kombineret med en international tankegang. Med vores kolleger i det globale KPMG-netværk sikrer vi, at vores kunder har én kontakt på tværs af verden, ligesom vi kan understøtte aktiviteter i både ind- og udland.

Fra vores kontor i Aarhus er vi klar til at hjælpe kunder og samarbejdspartnere lokalt. Vi løfter i flok og sætter altid det bedste hold for jer – uanset hvor I er placeret i landet.

Finansielle services hele vejen rundt

Vi ønsker at gøre det nemmere for virksomheder at have én kontakt, der kan dække alle finansielle services hele vejen rundt. Derfor tilbyder vi services inden for både revision, bogholderi, regnskab, rapportering, procesoptimering, skat mv.

Det væsentligste ved revisionsydelserne er at øge pålideligheden af de finansielle oplysninger, som vores kunder udarbejder, og som skal anvendes af investorer, kreditorer og andre interessenter. Revisionerne fra KPMG har også til hensigt at give vores kunder et værdifuldt input til forbedringer i deres virksomhed, når det er relevant.

Virksomheder fra forskellige industrier kan forvente, at revisorer og rådgivere fra KPMG har stærke tekniske færdigheder inden for regnskabsmæssige forhold mv. Vores revisionsydelser er baseret på vores værdier om integritet, kvalitet og professionalisme samt en urokkelig kompromisløs kvalitet, hver gang.

Mød vores eksperter