Hos KPMG hjælper vi dig, som står og mangler akutte ressourcer til finansfunktionen eller bare ønsker at drive forretningen og lave andre stå for økonomifunktionen.

Vi har flere års erfaring med in- og outsourcing, store som små løsninger helt fra få timers akut assistance til outsourcing-projekter, hvor vi driver finansfunktionen for jer, herunder udlån af medarbejdere, f.eks. en controller, bogholder eller regnskabschef.

Samlet set tilbyder vi:

  • Udlån af medarbejdere indenfor debitor, kreditor, moms/afgifter, løn og controllere.
  • Projektstyring herunder f.eks. ved implementering af nyt ERP-system, nye forretningsgange og intern kontroller
  • Outsourcing af økonomifunktionen eller dele heraf, f.eks. lønbogholderi og momsopgørelser.

Vi arbejder med de fleste anerkendte økonomisystemer, og kan integrere os hurtigt og ukomplekst i jeres setup. Hvis du ikke selv har systemerne, tilbyder vi webbaserede cloud-løsninger gennem vores samarbejdspartnere, så du altid kan følge med i økonomien.

Endvidere tilbyder vi også en international løsning, hvilket betyder, at vi kan hjælpe, hvis I er ved at etablere et selskab i udlandet, så kan vi tage os af økonomifunktionen i mindre udenlandske salgsselskaber ejet af danske koncerner.

Du får en løsning ud fra dine behov, som sikrer, at I bruger tiden på det rigtige.

Kontakt os for mere information.

Image1

Koordinering af ekstern revision, herunder materialelister, kommunikation og deadlines i forhold til den ordinære revision. Vi bygger broen mellem revisor og finansfunktion.

Image1

Sparring omkring forskelle i regnskabsstandarder, herunder forskelle imellem IFRS, ÅRL og US GAAP.

Image1

Sparring omkring regnskabspraksis, herunder valg af regnskabspraksis for væsentlige regnskabsområder.

Image1

Opstilling af årsrapport efter gældende regnskabsstandard samt styring af processen med tilknytning af nyeste teknologi ved deling af information.

Mød vores eksperter