Regnskabsassistance

Hos KPMG kan vi assistere med opstilling af et årsregnskab for din virksomhed, der ikke blot overholder alle lovregulerede krav, men også giver dig et retvisende grundlag, som du kan træffe økonomiske beslutninger ud fra. Vi er altid opdaterede på de nyeste regler på området, så vi kan assistere og rådgive dig bedst muligt.

Vi kan assistere med regnskabsopstilling, uanset om vi også assisterer med bogføringen for din virksomhed, eller om du sender os bogføring, som du selv eller din bogholder har lavet.

De fleste danske virksomheder aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. Over årene er der gennemført en række ændringer til årsregnskabsloven. Hos KPMG vil vi gerne sikre, at vores kunder altid får den bedste rådgivning, og at din årsrapport overholder reglerne på alle regnskabsmæssige og tekniske områder, herunder f.eks. oplysningskrav, indregning og måling, branchespecifikke regler mv.

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed, så tøv endelig ikke med at kontakte en af vores tilknyttede rådgivere.

Bogføringsassistance

Hos KPMG kan vi varetage din bogføring, så du kan fokusere på det, der driver din forretning!

Vi er eksperter i bogføring og regnskabsopstilling og er altid opdateret på de gældende regler, du som virksomhedsejer er underlagt, f.eks. bogføringsloven og årsregnskabsloven samt moms- og skattemæssige forhold.

KPMG kan hjælpe med netop de opgaver, du har brug for:

  • Løbende bogholderi, registrering af købs- og salgsfakturaer, afstemning af bank mv.
  • Registrering og opgørelse af moms og lønsumsafgifter samt rettidig indberetning
  • Lønindberetning, opgørelse og indberetning af A-skat og AM-bidrag, feriepenge mv.
  • Opgørelse af skattepligtig indkomst og indberetning af selvangivelse
  • Opstilling af årsregnskab samt digital indberetning til Erhvervsstyrelsen, hvor dette er påkrævet (virksomheder i selskabsform).

Med udgangspunkt i vores erfaring kan vi rådgive om den bedste løsning for netop din virksomhed.