Opstilling af årsregnskaber

Udover at være lovpligtig for kapitalselskaber er årsrapporten et væsentligt målepunkt for virksomheden, dets interessenter og kapitalejere for at kunne vurdere virksomhedens økonomiske situation, herunder vurdere historiske aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for en tidligere periode.

Hos KPMG Aarhus tilbyder vi en personlig og dedikeret samarbejdspartner, som du kan stole på. I tæt samarbejde med jer sikrer vi et oplyst grundlag i årsrapporten, der lever op til gældende regnskabsstandarder. Hvad enten der er tale om aflæggelse af årsrapporten efter danske regnskabsstandarder (årsregnskabsloven) eller internationale regnskabsstandarder (IFRS eller US GAAP), kan I forvente en stærk faglig sparringspartner, som kommunikerer i øjenhøjde.

Vi tilbyder opstilling af årsrapporter i alle regnskabsklasser, forskelsanalyser imellem danske og internationale regnskabsstandarder, XBRL-tagging og indberetning til de danske myndigheder samt andre compliance-opgaver på regnskabsområdet. Som en del af regnskabspakken kan I forvente understøttende dokumentation (regnskabstjekliste), der sikrer overholdelse af såvel nationale som internationale regnskabsstandarder i udarbejdelsen af jeres årsrapport. Som led i samarbejdet vil I blive tilbudt aflæggelse af årsrapporten på dansk, engelsk eller i tosproget udgave afhængig af netop jeres behov. Hvis I har tilknyttet en ekstern revisor til revisionen af årsregnskabet, tilbyder vi endvidere at tage dialogen direkte med revisionsteamet, når det kommer til opfyldelse af kravene til årsrapporten.

Vores mål er at tilbyde en gnidningsfri og transparent proces, der giver jer ro i det årlige tilbagevendende arbejde med årsrapporten. Vi indleder det kommende år med at udarbejde en materialeliste over de nødvendige oplysninger, vi har brug for ved opstilling af årsrapporten, hvorefter vi igangsætter udarbejdelsen af årsrapporten. Vi vil efterfølgende sende et udkast til årsrapport til jeres gennemsyn. En almindelig proces for regnskabsudarbejdelsen ser oftest ud som følger:

  1. Indledende møde med forventningsafstemning, tidsplan og afdækning af særlige behov
  2. KPMG deler materialeliste og materiale overleveres i henhold til aftalt tidsplan
  3. KPMG deler 1. udkast til årsrapport til ledelsens godkendelse
  4. KPMG deler endelig årsrapport efter kommentering af ledelse og eventuelt revisor
  5. Årsrapporten underskrives på bestyrelsesmøde og ordinære generalforsamling
  6. KPMG varetager den digitale XBRL-tagging af årsrapporten og indberetter årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Vores kunder spænder fra små, privatejede danske virksomheder til mellemstore og store, globale koncerner, der driver virksomhed i Danmark. Uanset størrelsen på virksomheden kan vi hjælpe jer fra A-Z.

KPMG Aarhus er et lokalt forankret revisionshus med internationale rødder. Med mere end 1.000 medarbejdere i Danmark sikrer vi den nødvendige ekspertise uden at gå på kompromis med nærhed og det tætte samarbejde lokalt. Med os får du en personlig samarbejdspartner, der tager sig af jeres behov. Tøv ikke med at kontakte en af vores eksperter, hvis I ønsker at høre mere om jeres muligheder.

Mød vores eksperter